الاخبار

 • -

ܒܝܬܣܚܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

 

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7. ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

 

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                               

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

فيلم الرحلة

بيان للنشر الفوري :-  بغداد١٨ / ٢٠١٨/٩

فيلم “الرحلة” يمثل العراق في محفل الاوسكار

بكل فخر واعتزاز تعلن وزارة الثقافة العراقية، دائرة السينما والمسرح والمركز العراقي للفيلم المستقل ترشيح الفيلم العراقي “الرحلة” للمخرج محمد جبارة الدراجي لتمثيل العراق في ترشيحات جوائز الاوسكار العالمية لعام  ٢٠١٩.

بعد النجاح الذي حققه فيلم “الرحلة” في المحافل العالمية والدولية وانطلاقاته من مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان لندن و دبي ومهرجانات عالمية اخرى وبعد نجاحه المنقطع النظير في السينمات العراقية وارجاعه الثقة للفيلم العراقي بعد ٢٧ سنه من الانقطاع عن دور السينما التجارية، اشاد النقاد العالميين والمختصين في السينما بالفيلم ويعتبرونه واحد من اهم الافلام العربية للعام ٢٠١٧.

تدور قصة “الرحلة” حول سارة ذات الثلاثة والعشرون ربيعا والتي تحاول الدخول الى المحطة العالمية للقطارات في بغداد وهي تحمل حزاما ناسفا مربوط بجسدها، وبعد ان تقبض بيدها على المتفجر، ومن خلال هذه الاجواء يقدم الدراجي صورة جديدة وهو يستعرض طبقات المجتمع العراقي بتنوعه الجميل وبسلسلة مصادفات تلتقي سارة بضحاياها، ففي كل لقاء نكتشف ان حياة سارة مفروضة علينا وهي تنازع معتقداتها، نجد انفسنا وسط ذروة الاحداث.

صور“الرحلة” سنه ٢٠١٦ في بغداد ،حيث تم انتاجه من قبل بريطانيا ،هولندا ،فرنسا والعراق ،الفيلم يحمل وجوه  جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية من ضمنهم الإعلامية الشابة زهراء غندور، أمير علي، عارضة الأزياء إيمان لعيبي وحنين رعد ، الموسيقار علي الخصاف و زهراء عماد.

الحملة الاعلامية  في امريكا والعالم لترشيح “الرحلة” لجوائز الاوسكار ستكون برعاية “مبادرة تمكين” التي يرعاها البنك المركزي العراقي والممولة من المصارف العراقية.

للمركز الكثير من الافلام التي تم ترشيحها للاوسكار مثل فيلم “احلام” ٢٠٠٧ و”ابن بابل” ٢٠١١ للمخرج محمد جبارة الدراجي وغيرها من الافلام الطويلة والقصيرة التي حازت على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية المهمة ووزعت الافلام في كثير من دور العرض السينمائية في العالم.الجدير بالذكر ان المركز العراقي للفيلم المستقل له دور فعال في النهوض بصناعة السينما في العراق والارتقاء بها للمستوى العالمي.

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال بـ (المركز العراقي للفيلم المستقل).

قسم الاعلام: ٠٧٧٢١٦٧٢٢٤٠

البريد الالكتروني:iifcfilmcenter@gmail.com

https://www.facebook.com/thejourneyfilm

https://www.facebook.com/Iraqi-Independent-Film-Center-181142511916693/


 • -

ܫܓܝܥܘܢܐ ܘܗܘܢܘܢܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܫܓܝܼܥܘܿܢܵܐ ܘܗܲܘܢܘܿܢܵܐ


 • -

ܩܘܣܪܬܐ ܕܫܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܩܘܣܲܪܬܵܐ ܕܫܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

 


 • -

ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܘܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ.

1. ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܲܩܡܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ. ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܥܲܡܹܗ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ[1] ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܥܲܚ ܒܲܩܪܲܚ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ، ܟܹܐ ܒܲܩܪܲܚ ܟܡܵܐ (ܡܵܐܩܵܐ ܡܵܩܲܕܪܵܐ) ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

܀ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)         

܀ ܚܲܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܬܸܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܢܝܼܡܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܸܫ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)

ܒܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 20 21 22 23 24… 30 31 32 33 34 35..  ܘܫܪ.

ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܕܵܐ ܬܪܹܝ ܬܲܪܬܹܝ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܡܫܵܐ ܚܲܡܸܫ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܘܼܢܲܝܗܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ، ܚܲܕ ܟܵܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܬܸܪܡܵܠܵܐ، 1ܟܓܼ، 1ܠ، 1ܟܲܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ، ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.

ܘܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܒܲܩܪܸܬ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܨܸܬ ܐܵܡܪܸܬ ܟܡܵܐ، ܡܵܐܩܵܐ ܝܲܢ ܡܵܩܲܕܪܵܐ؟ ܘܠܐܲܟ݂ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܹܟܲܪ، ܟ̰ܵܝܹܐ (ܫܵܝܹܐ)، ܪܸܙܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܐܵܐܲܪ، ܦܵܘܚܵܐ، ܝܕܵܥܬܵܐ، ܫܘܼܦܪܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܙܕܘܿܥܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܦܪܵܓܹܐ، ܥܲܦܪܵܐ (ܥܘܼܦܪܵܐ)، ܕܸܚܢܵܐ، ܟܘܼܚܠܵܐ[2]، ܣܦܝܼܪܬܘܿ، ܟܵܘܣܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܫܲܟ݂ܪܵܐ[3].. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ:

܀ ܐܝܼܬ  ܠܲܢ ܬܪܹܝ ܟܘܵܪܹܐ ܕܪܸܙܵܐ.

܀ ܫܬܹܐܠܝܼ ܬܪܹܝ ܟܵܣܹܐ ܕܡܝܼܵܐ.

܀ ܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ ܕܫܹܟܲܪ ܓܵܘ ܟ̰ܵܝܝܼ.

܀ ܠܲܚܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ.

܀ ܟܵܘܣܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.

܀ ܝܸܡܝܼ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ 5 ܕܠ. (ܕܹܣܝܼܠܲܬܪܹܐ) ܡܸܠܚܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

܀ ܒܢܵܬܹܐ ܕܡܵܬܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ.

܀ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܘܹܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ.

܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.

܀ ܥܲܦܪܲܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܹܐ.

[1] ܡܫܪܪܢܐ: ܦܵܣܩܵܢܵܐ، ܩܵܛܥܵܢܵܐ

[2] ܟܘܼܚܠܵܐ: ܟܹܗܘܼܠ

[3] ܫܟ݂ܪܐ: ܥܲܪܲܩ


 • -

ܫܒ݂ܘܥܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

 

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7.  ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

 

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                                

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܥܘܪܒ݂ܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ1 ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܓܲܘܢܹܗ ܟܘܼܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܘܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ  ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼܪܲܝܗܝ.

 ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼـܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪܹ̈ܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ2. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܟܹܐ ܚܵܝـܝܼ ܥܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܥܲܠ ܓܸܠܵܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

 ܓܼ                                              .

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ             .

ܒ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ           ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ               ܘ              .

ܓ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ            .

ܕ. ܐܝܼܬ            ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲܪܹ̈ܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ܗ. ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܕܦܲܓܼܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹܐ ܘܚܘܵܪܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܝܲܢ              .

ܘ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇           ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠ                           .

 1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

ܐܵܓ݂ܘܢܵܐ3، ܦܲܓܼܪܵܐ، ܟܵܟܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܒܸܣܓܼܵܕܵܐ، ܢܘܼܢܵܐ، ܬܸܓ݂ܡܵܐ، ܣܲܪܓܵܐ، ܨܸܨܪܵܐ، ܫܪܵܓ݂ܵܐ، ܕܵܪܬܵܐ، ܠܲܚܡܵܐ، ܪܸܩܕܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܵܐ، ܓܲܪܡܵܐ، ܘܲܙܵܐ، ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܚܝܵܛܵܐ، ܝܸܡܵܐ.

ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ،           ،            ،           ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          .

[1] ܥܘܼܪܒ݂ܐ: ܩܲܪܓܼܵܐ

[2]  ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ: ܪܲܨܵܨܝܼ

[3] ܐܓ݂ܘܢܐ: ܢܝܕܼܐܠ، ܚܘܦܛܐ ܩܐ ܚܐܪܘܬܐ.


 • -

ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ  ܗ̇ܘ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܘܣܸܕܪܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ، ܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ …ܘܫܪ.

ܣܲܓܝܐܵܢܵܝܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܪܸܩ ܒܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܬܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܥܣܝܼܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

 ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ، ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܕܬܸܫܥܵܐ، ܕܐܸܡܵܐ، ܕܐܲܠܦܵܐ، ܕܡܸܠܝܘܿܢܵܐ، ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬـܝܼ ܬܪܹܝ، ܕܚܲܡܫܝܼ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ. ܬܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܲܚܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇، ܪܲܚܵܛܬܵܐ ܕܬܪܹܝ، ܫܵܡܝܼܪܵܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܕܣܸܕܪܵܗ̇.. ܘܫܪ.

܀ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ 1- 9 ܥܲܡ 20، 30… 100، 200… 1000، 2000…1000000 ܡܲܨܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹܐ ܣܸܕܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟ: ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬ݂ـܝܼ ܚܕܵܐ، ܕܐܸܡܐ ܘܚܲܕ݇.. ܘܫܪ. ܚܙܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ

 

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ

2= ܬܪܲܝܵـܢܵܐ

3= ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ

10= ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

11= ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

 

 

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ

2= ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

3=ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ

10=ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

11=ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ

30= ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ

40= ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ

50= ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ

60= ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ

70= ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ

80= ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ

90= ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ

100= ܐܸܡܵܝܵܐ

1000= ܐܲܠܦܵܝܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ

101= ܕܐܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ

30=ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ

40=ܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

50=ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ

60=ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ

70=ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

80=ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ

90=ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

100=ܐܸܡܵܝܬܵܐ

1000=ܐܲܠܦܵܝܬܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܕܵܐ

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݇

1001= ܕܐܲܠܦܵܐ ܘܚܕܵܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܕ 13، 15،

                                               .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܢܸܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܵܐ ܕ 80، 9، 12، 40، 120، 1000

    ܬܡܵܢܝܼ                                  .

 

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܨܸܨܪܹ̈ܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܪܘܼܡܬܵܐ، ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.

ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ                                   .

                                           .

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܒܪܵܬܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܚܲܩܠܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܬܵܘܪܹ̈ܐ

 ܒܪܵܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ                              .

                                          .

                                          .

 

 1.  ܟܬܘܿܒ݂ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܬܠܵܬܼܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ، ܥܣܲܪ، ܫܒܲܥ، ܚܲܕܸܥܣܲܪ، ܥܸܣܪܝܼ.

  ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ                             .

                                          .

                                          .

 

 


 • -

هل نحن على خطأ

أحتراماتي لكم أصدقائي وزملائي المحترمين 

أدناه مقال جديد أتمنى منكم التعميم والنشر على صفاحتكم المؤقرة 

 

الفنان التشكيلي العراقي نبيل تومي 

هل نحن على خطأ

 

نبيل تومي 

 

قبل أيام من الأنتخابات الأخيرة ولليوم يراودني شعور وأحساس غريب يقودني إلى أفكار أكثر غرابة وما زالت تنقر في رأسي كنـّقار الخشب ، لتؤكدُ ألحاحهـا وتجعلني ألتفتُ إليهـا بجدية أكثر ، تساؤلات تتشعب وتتكاثر، منهـا ما تقول هل حقـا أننـا مخطئون في ما نحن عليه ؟ أم الخطأ يتحمله أخرون !!! أمعّن في حالنـا اليوم وفي تشبثنـا وأنخراطنـا منذوسنوات طويلة في البحث عن الأفكارالأنسانية النبيلة والتنويرية وندخل لأجلهـا في نقاشات ومناكفات وجدالات عميقة تعقبهـا لقاءات وأجتماعات وثم ندوات ومؤتمرات طويلة وعريضة كلهـا تحاول أن تصب في بودقة رفع الوعي الأجتماعي والتربوي والعلمي و اليمقراطي … نحاول التفاعل مع ما حولنـا من أليات التطورالبحثي والكلي للأنسان ، بيننـا تظهر صعوبات وأختلافات وأبتعادات ثم أختناقات و تزداد ُالتنافرات بين الأصحاب والأصدقاء و حتى الرفاق  ومجاميع البشرية المشاركة لنـا في الوطن الواحد .

هل حقـاً يستحق كل هذا وذاك العناء الذي يصل حـدّ الفراق والتجاذب ثم العداء ؟ وفي أحايين كثيرة نصبح نحن ضحايـاه بيد الأقوياء وأصحاب السلطة والمال والنفوذ ، لسنين طويلة صارعنـا وحاربنـا وأعتنقنـا الأفكار لا لأجل شيئ سوى لقناعتنـا أننـا نرغب في أن ننهض بالشعب وأن يتمتع الأنسان بحياة أفضل ويخف شقائهُ ، هل خففنـا شقائه ؟ وتحملنـا المأساة ووزر حمل الأثقال على ظهورنـا وقبلنـا سخط وعنف السلطات القمعية وأرهابهـا في مختلف الأزمان والأوقات وعلى أختلافهـا مصباتهـا مرة تكون رجعية متخلفة متمسكة بأحكام غيبية ، وثانية حركات قومية شوفينية تتحكم بمصائرنـا وما برحت تزرع الأحقاد بين الأضداد ،، وثالثة قيادات هجينة بين البشر والوحوش الضارية تفتك بنـا وتنهش أجسادنـا … كم من الأعوام ضيعناهـا من أعمارنـا في تلك المتاهات ؟ فهل حقـا كنا محقين ؟

همنـا لم يكن لنفسنـا ولكن كنـا نريد تحقيق بعضـاً من الطموحات أو علهُ أسميهـا أحلام ( رغم أنهـا ليست أحلام بل هي حقوق كل أنسان ) نحن لم نصل إلى حتى كعب قدمهـا ، بل تباعدت المسافات ولم تعد في المتناول وأصبحت كبعد السماء عن الأرض … ماذا بعد …. من هو على خطأ إذاً … ؟

عجيبين نحن لم ندرك بعد حقيقة مـا يريده هذا الشعب ، فبقينـا أو على الأصّح أصّرينـا على التشبث بما أمنـا به نحن معتقدين أنه هو الاصح … لماذا ؟ ومـا الجدوى ؟ ما فائدة أن تكون انت الضحية دومـا ؟ مـا هي العبرة في إضاعة الوقت والعمر والمستقبل  وخسارة العائلة والوطن وخسارة ألاف الأرواح ؟ هل أكتسبنـا شيئاً من التغير؟ هل تقدمنـأ خطوة نحو ذلك الحلم المؤجل ؟ عجبي لمـاذا كل هذا الاصرار إذا !!! نحن نرى ونشاهد ونحس الأوجاع والآلام وأن الأمور تسير عكس الأتجاه …. هل سألنـا أنفسنـا من نحن ؟ ومن نكون ؟ ولماذا لا يتسع صدر الشعب لنـا ؟ لماذا لم تقف الملايين حولنـا وتؤازرنـا وتقبل بأفكارنـا ومناهجنـا مـا دامت في خدمتهم ورفع شأنهم وتنقذهم من الطين الذي يقضون به حياتهم ؟

نحن مخطئين يا سادتي لان الحقيقة أثبتت أن شعبنـا يرى فينـا مجموعة من المجانيين الحالميين الخارجين عن الواقع والمعقول وهو يرانـا مجرد مغامرين نحمل أثقالا هو لم يطالبنـا بحملهـا ، ويرى في أفكارنـا ومبادئنـا ضرب من الخيال وفنطازيـا المدينة الفاضلة الموجودة في خيال صاحبهـا فتخلى عنـا ، والدليل ألتزامه الواضح بمن يؤمن له بيت أو مكانـا في الخيال هنالك مع الأئمة والقديسين في السماء وأصبح هم ما يشغل الشعب  بالمقام الأول والأخير وهمه الأوحد إرضاء السيد وكسب ود القائد والمرجع  لانه أقتنع بأن هذا سيؤمن له مـا في الخيال .

أظن أننـا على خطأ كبير لاننا لسنـا مقتنعين بأن الشعب أختار مـا يريد وقد عرف السبيل وهو مقتنع بأننا من الخارجين على الشريعة والقوانيين ، وألا كيف ينتخب من له أذرعة طويلة وأخرى خفية تهتك أعراضهم وتنهب أموالهم وتمتص دمائهم ومـا زال الشعب راضي وينتخبهم لأربعة مرات … آولـسنـا على خطئ؟ وأن الشعب على صح فمـا يريده الشعب قد تحقق . علني أنـا أيضـاً على خطأ وأتمنى ذلك .  


 • -

طفلة اسمها دموع

طفلةٌ اسمها دموع ْ…

خلدون جاويد

ـ مهداة الى صديقي الفنان  شه مال عادل سليم .

 

مازلت تذكرها (دموعْ) ؟؟!!

دموع أربيل الحنين الى الحياة ْ

الطفلةُ المتشردة ْ

دموع فكرتنا الاصيلة ْ 

جراح كل المعدمين

الضائعين .

أيتامنا ،

وضحايا غدر الغادرين

ايتام موطننا  المشرد والمكبلْ

وطن الكواكب قد تطوّحَ

في الوحولْ

ودموعنا نحن الأباة ْ 

ملح الحياة ْ

نعطي ولا نستافُ

من هذي الحياة ِ

سوى اشتياقٍ من جنون ْ

إلى ابتسامات العيون ْ

سوى الحنين الى (دموعْ)

لكي نعيدَ لها أبتسامة ْ

وابا ً واما ً بل وطن ْ

وطن السلامة ْ

وطن تخطـّفـَه ُ الطغاة ْ

وطنٌ على يدهِ ( دموعْ)

حزنا ً تغيّبها الدموعْ

وأسىً تموت ُمع الحمامة ْ

(شه مال يا شه مالْ) 

ما ماتتْ دموعْ

لا ألف ُ لا

ظلـّتْ بخاطرنا قمرْ

سنسير تحت شعاعِهِ

كي نمنحَ الفقراءَ أحلامَ الشجَرْ

كي نطبعَ القبلاتْ

عدَويّةً ًحمراءَ فوقَ فم ِ الحياة ْ.

 

*******

5/3/2018

ـ كانت تتسول في شوارع اربيل ، فتاة في الثامنة من العمر او اكثر بقليل . سألها صديقي شه مال من نافذة السيارة ما اسمك قالت دموع .دمعت عين صديقي وترقرقت في عيني اخرى. اعطاها مبلغا على ما اتذكر . تحركت سيارة الاجرة .

كتبت بعد شهر او آخر قصيدة . قرأتها على صديقي ، لم يطلبها بوقتها . طلبها  بعد سنوات ! اعتذرت له لأن القصيدة ضاعت بصندوق فيه العشرات اذا لم اقل المئات . بعد اشهر ام سنوات كتبت هذه القصيدة . دموع لن تموت مادامت في الأرض دموع . الى الفنان الأصيل شه مال  عادل سليم صديقي الشهم والشاعري الأكثر  شاعرية من

الكثيرين ، اتشرف وبغبطة ان اهديها له وهي من روحه ونكهته ولولاه ماكانت القصيدة .    


 • -

ܫܡܐ ܚܕܢܝܐ ܘܣܓܝܐܢܝܐ

1. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܹܐܒܼܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܚܵܘܚܵܐ ܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܟܵܘܹܐ ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܿܬ݇ܫܟܘܼܪܹܐ ܡܲܣܵܐܬ݂ܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܪ̈ܢܸܒ݂ܹܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ ܟܬ݂ܵܒܹܐ .. ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܲܢ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ ܚܵܘ̈ܚܹܐ ܐܲܪ̈ܡܘܿܢܹܐ ܟܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܣܸܡܘܿܪܹ̈ܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܘܲܚ ܙܵܘܥܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܙܵܘܥܹܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܚܕܵܢܵܝܹܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܠܵܬ݇ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܠܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

 1. ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ.. ܘܫܪ.
 2. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵـܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.
 3. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ (ܘܼܬܵܐ ܘܿܬܵܐ ܝܼܬܵܐ) ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܲܘܥܹ̈ܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܗ.ܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܥܬܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܝܲܢ ܒܵـܬܘܵܬܵܐ، ܩܘܼܠܬܵܐ ܩܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܠܬܼܵܐ ܩܲܠ̈ܝܵـܬܼܵܐ… ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ:

 1. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܢܘܼܢ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܹܒܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ… ܘܫܪ.
 2. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܵܢܵـܝܹܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܵܬ݂ܵ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܿܪܹܐ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܐܸܪܚܹܐ ܐܸܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܚܵܬ݂ܵܐ ܚܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 3. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬ ܕܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، ܘܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܘܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵܢܹܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܚܕܵܐ ܝܘܼܬ ܙܩܝܼܦܬܵܐ (ܝܵ) ܐܲܝܟܼ: ܓܵܡܘܿܫܬܵܐ ܓܵܡܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ، ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܲܠܒ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܣܘܼܣܬܵܐ ܣܘܼܣܝܵܬ݂ܵܐ، ܬܵܘܪܬܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܩܘܼܠܬܵܐ ܬܩܘܼܠܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܢܘܿܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܦܬ݂ܘܠܬܵܐ ܦܬܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܸܟܬܼܵܐ ܬܸܟ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܙܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ ܓܲܪ̈ܓܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ، ܫܲܪܚܬܵܐ ܫܲܪ̈ܚܝܵـܬ݂ܵܐ، ܢܵـܬ݂ܵܐ ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܘ ܕܢܩܒܬܼܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘ̈ܢܵـܬ݂ܵܐ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܩܠܵـ̈ـܬ݂ܵܐ، ܛܸܦܪܵܐ ܛܸܦܪ̈ܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵـܬ݂ܵܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܝ̈ـܢܵـܬ݂ܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵـܬ݂ܵܐ، ܨܸܒܥܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܝܲܡܵܐ ܝܲܡܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 5. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܬܲܪܬܹܝ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـܬܹ̈ܐ، ܣܥܵܪܬܵܐ ܣܥܵܪܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܓܸܪ̈ܒܹܐ، ܚܸܛܝܼܬܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 6. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܪܟܵܐ ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ، ܒܸܙܵܐ ܒܸܙܵܙܹ̈ܐ، ܦܲܠܓܵܐ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ، ܦܘܿܩܵܐ ܦܘܿܩܵܩܹ̈ܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܛܸܦܵܐ ܛܸܦܵܦܹ̈ܐ، ܒܸܙܥܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ… ܘܫܪ.
 7. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ، ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ .. ܘܫܪ.
 8. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܣܟܹܝܡܲܝܗܝ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܝܼܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܦܘܿܕܹ̈ܐ، ܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܓ̰ܘܿܪܹ̈ܐ، ܙܘܵܕܹ̈ܐ، ܬܵܘܠܹ̈ܐ، ܚܲܝܹ̈ܐ، ܕܸܚܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 9. ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܕܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܲܗܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܕܸܚܢܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܡܸܫܚܵܐ، ܛܝܼܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 10. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܵܘ ܪܒܼܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܬܵܘܣܲܦܬܼܵܐ (ܢܝܵـܬ݂ܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܩܘܼ ܫܲܠܩ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܵܛܘܼ ܩܵܛ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܹ̈ܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵـ̈ـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ

ܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܓܵܘ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܢ ܒܪܵܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹ̈ܐ. ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹ̈ܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ. ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ، ܒܲܪܩܝܵܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪ، ܡܵܪܵܐ ܝܲܢ ܡܵܪܵܬ݂ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ.
 2. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܹܝܬܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ، ܒܹܝܬܝܲܠܕܵܐ ܒܹܝܬܝܲܠܕܹܐ، ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ ܒܹܝܬܓܵܘܣܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܸܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܠܵܚܘܼܡܬܵܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܒܹܝܬ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܵܬܲـܝ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܵܬܲܝܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܨܵܘܒܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܨܵܘܒܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ: ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ ܚܘܵܪܟܵܘܣܹ̈ܐ، ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܹ̈ܐ، ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܩܘܼܡܝܵـܬܵܐ، ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܠܡܲܕܘܿܥܹܐ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܬܲܪܬܹܝ ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹ̈ܐ، ܬܠܵܬ݇ ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹ̈ܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܵܠܹܢܘܼܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܵܐ[1] ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܹ̈ܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ[2] ܓܪܸܡܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ ܚܡܲܪܒܲܪ̈ܝܼـܹܐ، ܓܪܸܡܚܲܨܵܐ[3] ܓܪܸܡܚܵܨܹ̈ܐ، ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ[4] ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂̈ـܹܐ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܟܬܝܼܒ݂̈ـܹܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ، ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ: ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ، ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ـܹܐ ܫܢܝܼܙܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ:

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

[1] ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

[2] ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ، ܥܵܐܓ̰

[3] ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

[4] ܒܥܸܠܕܒܵܒ݂ܵܐ: ܕܸܫ̃ܡܸܢ


 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢܐ.


 • -

ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

ܒ. ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹܐ ܡܵܨܲܚ ܦܵܪܫܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

 1. ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܢܸܩܒ݂ܵܐ

ܒܝܲܕ ܬܵܘܣܲܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܫܸܡܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܠܟܵܐ ـ ܡܲܠܟܬܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ـ ܚܲܒ݂ܪܬܵܐ، ܚܵـܠܵܐ ـ ܚܵܠܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ـ ܥܲܡܬܵܐ، ܢܵܘܸܓܵܐ ـ ܢܵܘܸܓܬܵܐ، ܒܲܪܸܚܡܵܝܵܐ ـ ܒܲܪܸܚܡܵܝܬܵܐ، ܐܸܕܼܡܵܐ ـ ܐܸܕܲܡܬܵܐ، ܣܘܼܣܵܐ ـ ܣܘܼܣܬܵܐ، ܬܵܘܪܵܐ ـ ܬܵܘܪܬܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ ـ ܟܲܠܒܬܵܐ، ܚܡܵܪܵܐ ـ ܚܡܵܪܬܵܐ.. ܘܫܲܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܘܚܵـܬ݂ܵܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܘܒܪܵܬܵܐ، ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ، ܚܸܬܢܵܐ ܘܟܲܠܬܵܐ، ܕܝܼܟܵܐ ܘܟܬܵܝܬܵܐ، ܥܸܙܵܐ ܘܢܹܪܝܼܵܐ، ܒܲܪܥܵܢܵܐ ܘܘܲܥܢܵܐ.. ܘܫܪ.

3. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

 ܬܲܥܠܵܐ، ܕܸܕܒܼܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܐܲܪܝܵܐ، ܚܘܼܘܵܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ، ܐܲܝܠܵܐ، ܢܸܫܪܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܩܲܪܵܝܵܐ، ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܩܲܩܘܵܢܵܐ، ܕܸܒܘܿܪܵܐ، ܨܸܦܪܵܐ، ܦܝܼܠܵܐ، ܓܘܼܡܠܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ:

ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܦܸܩܵܐ، ܝܵܘܢܵܐ، ܣܢܘܿܢܝܼـܬܼܵܐ، ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ، ܕܸܒܵܐ،، ܒܘܼܡܵܐ، ܙܲܪܩܛܵܐ، ܬܵܘܠܥܵܐ.. ܘܫܪ.

4. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ.

ܐ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܟܹܐܦܵܐ، ܓܕܼܝܼܠܵܐ، ܬܲܠܓܵܐ، ܟܲܪܡܵܐ، ܒܲܝܬܼܵܐ، ܟܬܼܵܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܦܸܩܚܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ..ܘܫܲܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܫܸܫܸܠܬܵܐ، ܚܡܵܛܵܐ، ܓܸܪܒܼܝܼـܬܼܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܩܸܢܸܫܬܵܐ، ܥܸܙܲܩܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܚܲܩܠܵܐ، ܟܲܪ݇ܣܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܒܲܪܕܼܵܐ.. ܘܫܪ.

5. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܒܚܲܪܵܝܬܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܵܘ ܥܸܩܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܒܝܼܫܬܵܐ، ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ، ܚܘܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܟܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܨܲܝܵܪܘܼܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܚܕܵܐ ܬܵܘ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܥܸܩܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܚܘܼܒܵܐ، ܕܘܼܪܵܫܵܐ، ܩܸܛܠܵܐ، ܦܸܨܠܵܐ، ܫܪܵܪܵܐ، ܒܘܼܩܵܪܵܐ.. ܘܫܪ.

6. ܓܸܢܣܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܒܓܕ ܗܘܙ ܚܛܝ ܟܠܡܢ ܣܥܦܨ ܩܪܫܬ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܟܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܼ̈ܵܐ ܡܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܓܵܙܲܪܝܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܥܝܼܪܵܩ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܲܠܩܘܿܫ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܝܵܐ ܩܸܦܪܘܼܣ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܓ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܙܵܘܓܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܥܲܝܢܵܐ ܢܵܬܼܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܥܸܛܡܵܐ ܩܘܼܪܨܘܼܠܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܢܝܼܙܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹ̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܪܵܥܢܵܐ ܦܲܟܵܐ (ܠܵܘܘܿܣܵܐ، ܠܵܥܘܿܣܵܐ).. ܘܫܪ.

ܕ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܪܚܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܥܵܐ  ܝܼܠܲܝܗܝ ܕܸܟܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܕܸܩܠܵܬ ܦܪܵܬ ܐܵܡܵܙܘܿܢ ܐܲܪܵܪܵܬ ܓܵܪܵܐ. ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܟܵܢܘܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܛ ܐܵܕܵܪ ܢܝܼܣܵܢ ܐ݇ܝܵܪ ܚܙܝܼܪܵܢ ܬܲܡܘܼ ܛܲܒܵܚ (ܐܵܒ) ܐܝܼܠܘܼܠ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܟܵܢܘܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ. ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ: ܚܲܕ݇ܫܲܒܵܐ ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܬܠܵܬ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܐܲܪܒܲܥܒ݂ܫܲܒܵܐ ܚܲܡܫܸܒ݂ܫܲܒܵܐ. ܫܢܝܼܙܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܘܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ.

ܗ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܠܲܦ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܹܒܹܝܠ ܫܲܠܩܘܼ ܦܵܬܠܘܼ ܩܵܛܘܼ ܓܸܪܕܘܼ ܒܸܠܟ̰ܘܼ.. ܘܫܪ.

7. ܫܸܡܵܢܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܒܓܸܢܣܵܐ

ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܗ̇ܘ ܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܓܘܼܡܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܢܘܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܬܵܘܠܥܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܬܵܘܠܥܵܐ. ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܲܚ ܐܵܡܪܲܚ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܓܲܪܒܝܵܐ ܬܲܝܢܡܢܵܐ ܫܸܡܫܵܐ.. ܘܫܪ.


 • -

ܫܥܬ݂ܐ

ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ، ܣܲܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝܗܝ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܗܘܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ[1] ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ (ܩ.ܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩ.ܡ ܡܨܹܐܠܹܗ ܕܦܵܠܸـܓܼ ܼ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܠ30 ܝܲܢ 31 ܝܵܘܡܵܐ ܘܚܲܪܬܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܝܼـܓܼܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠ24 ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ. ܫܵܥܬܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ[2] ܘܩܲܛܝܼܢܬܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܪ̈ܦܵܦܹܐ[3]. ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܩܲܛ̈ܝܼܢܝܵـܬܼܵܐ. 

ܫܵܥܬܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ[4] ܝ݇ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ  ܠܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܫܵܥܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܝܲܢ ܦܵܪܸܩ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܘܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܝܵܠܘܦܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܘܵܠܝܵܬ݂ܹ̈ܗ ܝܲܢ ܟܡܵܐ ܫܵܥܵܬ݂ܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

[1] ܥܸܠܬܵܐ: ܣܵܒܲܒ

[2] ܩܲܛܝܼܢܝܵܬܵܐ: ܕܲܩܝܼܩܹܐ

[3] ܪܦܵܦܹܐ: ܬ݂ܵܘܵܢܝܼ

[4]ܐܠܨܝܬܐ: ܐܵܢܸܢܩܵܝܬܵ، ܡܘܼܗܸܡ


 • -

 • -

ܩܫܐ ܝܠܝܦܐ ܩܫܐ ܡܗܝܪܐ

ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܢܩܘܿܫ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܠܸܩܪܵܝܹܗ


 • -

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬـܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬـܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬـܝ ܐܝܠܢܬـܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ.

 

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ـܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܝܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܐܕܝܘܡ ܝܘܬ ܚܡܝܢܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ؟


 • -

تطور الحضارة الآشورية في بيثنهرين

1.    التطور

ان التطور الحضاري السلمي للشعوب التي استطاعت من سير في موكب التطور الحضاري هي تلك الشعوب التي استطاعت من التمسك وممارسة ثقافتها وتطويرها والاضافة عليها كل ما هو جيد وايجابي من ثقافات الشعوب التي تعيش معها والشعوب المحيطة بها والشعوب الاخرى سواء كانت قريبة او بعيدة.

ان عامل التطور الحضاري للشعوب هو العامل الحاسم لمدى استمرار وديمومة هذه  او تلك الحضارة. فاذا ما استطاعت حضارة بشرية مهما كانت صغيرة او كبيرة من جذب المجموعات البشرية الاخرى فان هذه الحضارة تكون حضارة متكاملة لها القدرة على فهم الواقع الاجتماعي التطوري ولم شمل الحضارات الساكنة والجامدة والتي لم تستطع من السير في عجلة التطور الطبيعي للمجتمعات الانسانية عندئذ نستطيع القول ان هذه الحضارة حضارة ذات ميزات وصفات تستطيع من اغناء الحضارة الانسانية من اجل البقاء والديمومة والسير في موكب التقدم الحضاري العالمي.

هنا نستطيع من اعطاء امثلة حية في التاريخ القديم والحديث وكل حسب الظروف الزمنية، واننا لا نود هنا من التطرق الى كل الجوانب في تلك الازمنة الغابرة.  فاذا القينا مثلاً نظرة خاطفة على تاريخ بلاد بيثنهرين نرى بكل وضوح ان الحضارة الاشورية استطاعت من دمج الحضارات المحلية  في حضارة متكاملة لكل بلاد بيثنهرين وبحكمة ملوكها وحكامها استطاعت الحضارة الاشورية من رفع شأن حضارة بيثنهرين بحيث اخذت بعض حضارات البلدان المحيطة  بها تتأثر بهذه الحضارة لتواكب عجلة التطور.

 اما اذا اخذنا امثلة من الازمنة الحديثة حيث نرى كيف ان الحضارات في البلدان المتطورة تقترب من بعضها ويصبح عالم هذه البلدان عالم واحد لا يمكن رؤية الفروق الحضارية فيما بينها الا ما ندر وهذه ما هي الا بعض العادات والتقاليد المميزة التي تختلف حتى في البلد الواحد احياناً ولكنها كلها تعتبر في نظر الانسان في هذه البلدان المتحضرة عادات وتقاليد يفتخر كل ابناء هذه البلدان بها بل واخذت الكثير من هذه العادات والتقاليد تصبح عادات وتقاليد البلدان المتحضرة وبمرور الزمن نرى زوال الفروق الحضارية بين شعوب البلدان المتحضرة ومعها تزول كل المشاكل والتعقيدات بين شعوبها.

اما الحضارات التي تقوقعت على نفسها وحاربت كل بصيص للتغيير او التطور واعتبرت كل خروج عن مفاهيم هذه الحضارة خروج عن القيم البشرية والالهية  لهذه المجموعة ولا يحق للذي خرج عنها الاستمرار او الحياة ضمن مجموعتها لانه لا يؤمن بما تؤمن هي به، فان هذه الحضارة ما هي الا نفايا وبقايا التخلف والامراض الاجتماعية التي تنخر بعض المجتمعات وتسوقها نحو التخلف الاخلاقي وتحطيم كل معالم السعادة والحرية لنفسها ومن ثم الهلاك .

 ان الحضارة الساكنة والتي لا تقبل اية حركة ديناميكية هي حضارة محنطة تحفر قبراً لنفسها وتجلب المآسي والاضرار الكبيرة للمجتمع الانساني كله واكبر امثلة على ذلك ما مرت عليه شعوب منطقتنا التي كانت من اول الشعوب للمنبع الحضاري وخاصة بلاد بيثنهرين التي هي منبع كل الحضارات في العالم المتحضر اليوم ولكن نتيجة التراجع العكسي لعملية التطور الحضاري بسبب تسلط ثقافة العنف وعدم التخلص من المفاهيم القديمة وثقافة الجمود والانغلاق الديني والحضاري التي يقودها كثير من الاحيان رجال الدين والمهرعين وراء السيطرة والمال لبناء امبراطورياتهم الموهومة متناسين انهم يجلبون لانفسهم ولشعوبهم الويلات والفناء.

الحقيقة العلمية والسيرة الطبيعية لتطور المجتمعات الانسانية تعلمنا اذا لم نستطع من رؤية مرض تقسيم شعبنا الى ملل وطوائف والجري وراء المفرقين والمهرجين الذين لا يريدون لهذه الامة ان تتوحد، فان صراخنا العاطفي والحنين الى القديم  والجامد سوف يزول بمرور الزمن ولن يبق سوى سطور ومعالم اثرية لنا تصلح فقط لمراجع  البحوث للشعوب المتحضرة من اجل اخذ الدروس منها لتطور شعوبها  والتغلب على الاخطاء وفهم واقع تطور الانسانية وتقدمها واستمرارها في المجتمع الانساني على هذه الكرة.

تطرقت بايجاز عن سير تطور شعبنا الذي يسمى اليوم باسمائه الطائفية ولا يغيب عنا من  ان التطور الحضاري مرتبط ارتباطاً قوياً ومتيناً بتلك البيئة التي تحيط  بالانسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. حيت ان هذه البيئة هي التي تجبل طينة هذا الانسان وتخرجه قالب تتمثل فيه كل الصفات والخصائص المميزة لهذه البيئة. فاذا كانت هذه الصفات والخصائص تحمل في طياتها خصائص وصفات انسانية تعمل من اجل توفير كل ما خلق على هذه الارض من اجله  وحماية مصادر عيشه وسعادته واستمرار جنسه من بعده فان هذه الحضارة هي حضارة ديناميكية مستمرة ومنتصرة في صراعها مع كل ما جاء في طريقها من عوائق وشوائب من العوامل السلبية التي تريد ان تستعبد هذا الانسان وتجرده من كل امال للحياة والقدرة الذاتية وتجعله عبداً لها لكي يعيش على القديم والحياة ما وراء الطبيعة ويكون انتظاره للموت اقوى من امال العيش  في مجتمع انساني متقدم ومتطور يسوده الامان والاستقرار والسلام.

ان العوامل والمؤثرات السلبية لكثيرة على حضارة شعبنا والتي جعلت الكثير منا يتقلب ويتخبط تاركاً وراءه نتائج لا يحمد لها لشعبنا ومصير مستقبل هذه الامة التي كانت في الامس مهد الحضارات البشرية.  ومن باب الايجاز ساتطرق  في مقالاتي هذه الى بعض العوامل او المؤثرات في سيرة   التطور الحضاري لشعبنا الآشوري ومستقبله.


 • -

 • -

 • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


 • -

 • -

 • -

 • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


 • -

انا ذبابة

أنا ذبابة …

 خلدون جاويد

  قال الفيلسوف المشّاء سقراط ” أنا كالذبابة وروما مثل حصان خامل وواجبي أن أزعج هذا الحصان حتى ينهض “

 أقول طوبى لك ياسقراط المتألهَ

لا بالشفق النوراني

أو الشبَق التحتاني

بل بمعاني الكينونة والفحوى .

أقول طوبى

لا لأنك رومانيٌ

بل كونيٌ

بل بغداديٌ

ومضادٌ

للمُتحذلق بالدين ِ

وبالخـُـطـَـبِ الكهَفيّة .

ياسقراطا أتبعُه

مثل فراشة ْ

في ضوء ِ قمرْ                 

او نار قمرْ

أدخلُ في التاريخ ِ كاكتوبرَ أنوار ٍ ورماح ٍ

لا للصوفيةِ في حب الحكمة لاغير ‘

لا للروحانيات اذا لم

تتسربلْ  بصراع الأضدادْ

أو أن تدمى خلف القضبان

ظهورا تحت سياط

أو تـُـحرق جانداركيا  في بغداد

أو أن تتشرد آلافَ حقائبْ

آلافَ عوائلْ

آلافا ً مِن رضع ْ.

سقراط العلم الرفراف بريح من نار

تقدمْ

إشربْ كأسَ السُم

لأنك لو كنتَ تخاذلتَ

لما كنتَ السقراط ُ

ولا كانَ الكون ُ

وراءك نهرُ فراشاتْ .

وعلى عهدي وعهدك َ

إني شاعرْ

مادمتُ ذبابة ْ.

لن ادمي إلا ّعينَ المتربّع فوق العرش .

” إن الذبابة أدمت مقلة الأسد ِ” .

لا للرومانسية بعد الآن

سأدميهمْ

سأعلنها ثورتي

مادامت  الفلسفة عتادي

والشعر بندقيتي

بالفلسفة والشعر

أغيّـر وجه َ العالمْ

 *******

28/10/2017


 • -

خسرنا كل شئ فلنلعب

” خسرنا كل شيء فلنلعب !” *…

 خلدون جاويد

 ـ ” نص نثري ” .

 ” اللعنة خسرنا كل شيء فلنلعب “

لا ألفُ لا .. لن ألعب

“سأغضب

لن اطأطيء

سأرفع رأسي عاليا

كي أرى أعدائي “*

لن أخرس

سأضاعف القول الصحيحْ

لا لن القي المعوَل من يدي

بل سأدق الأرض دقا .

عليّ أن لا أنام  بعينين

بل بعين واحدة .

سألعب النرد مرة اخرى

لا لكي أخسر

بأقلّ من الربح لن ارضى

الحلم

ينكسر

لكنْ ليس مرتين

النظر الى أكمَةِ العدو لايكفي

عليّ البحث 

عن العدو الكامن فيّ  

أن نكنسَ البيتَ من الوسخ المتطامن فيه

أن نبحث عن العفن والرائحة التي

تغاضينا ازمانا عنها

كفانا عارا أن نصمت

يجب البوحَ

معا ً وبصوت ٍعال ٍ

أين السبب ؟

أين يكمن الخطأ ؟

بنا ؟ نـُـبـَـدِلـُـنا !

بطريقةِ لعبنا ؟ نغيّرُها

بفريقنا نبعد عنـّـا أضعف من فينا

بالمدرب ؟ 

نبدله بروح رياضية 

ماالضير في ذلك .

ثلاثة ايام تكفي للحزن

يكفي لقد ضاقت به الأرض والسماء

علينا بسواه

ولنتذكر أن لانصدّر الأحزان

الى الجيل والماء والنخيل

والشمس ليست سوداء 

لننتبه

الكلمة طاقة ثورية

صدّرْها الى قلوب الشبيبة

والابتسامة الى وجوههم

كلنا مسمومون لاتتألمْ

لا تضف الى السموم سما

تناول الماء النقي بدلا من 

السم الذعاف  

الذي في كأسك

قم فهناك مسيرة 

لاسير في الخيال لا سير الا ّعلى الاقدام

“لايمكن الدخول الى النهر مرتين”

ولكن يمكن الصعود الى الجبل عشرات المرات 

حتى الوصول الى القمة  

القمة المطلة على وطن حررناه 

بالنار والحديد والدم والدموع

” خسرنا كل شيء فلنلعب !”

لا لم نخسر في تحرير الأوطان 

سوى الأغلالْ

فلنلعبْ !

لا لن نلعبْ

بل نبني وسنبني وسنبني . 

  *******

ـ ” خسرنا كل شيء فلنلعب !” *مقولة لشاعر مغربي .

ـ ” إن متّ

لاتطأطئي رأسك

بل أرفعيه عاليا 

لكي ترَيْ أعدائي “* أتماتوف .

 ********

21/ 10/2017

 


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐ ܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.


 • -

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܐܸܠܟܬܪܘܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ

ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܲܪܕܓܼܠܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܵܠ ܠܫܵܢܐ ܐܬܘܼܪܵܝܐ ܣܲܦܪܵܝܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܵܢܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܬܲܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܵܚ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܵܢܬܐ ܠܲܚܒܼܝܼܫܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܕܗܲܘܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܲܚܡܵܢܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܟܵܬܒܹܝܚ̈ ܒܥܘܼܡܩܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܡܵܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܘܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܥܲܡ ܘܵܠܝܼܵܬܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ، ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ ܘܝܵܗܒܲܠܬܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܝܼܬ̈ـܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܘܕܵܘܠܬܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܕܲܘܠܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܣܬܹܐ ܦܪ̈ܝܹܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ ܘܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܬܹܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܐܲܬܪܵܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܘܠܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ،،

(ܘܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܚܲܝܠܬܵܢܐ ܒܩܵܢܘ̇ܢ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܫ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܘܥܲܠ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ؛) ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܠܕܲܘܠܬܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܵܘܕܵܝܬܐ ܒܕܵܘܠܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܘܲܒܥܵܝܬܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܪ̈ܝܹܐ ܘܐܵܗܐ ܙܸܕܩܐ ܝܼܠܹܗ ܡܬܩܲܕܡܵܢܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܓ̮ܵܪ̈ܒܝܼ ܕܪܵܫܡܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ̈ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܕܸܣܬܘܼܪ̈ܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝ̄ ܟܸܢܫ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܐܸܩܢܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܵܝܐ، (ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܓܵܪܲܓ ܦܲܪ̈ܫܵܚ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܵܘܠܬܐ ܒܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܐ ܘܡܐܢܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܡܛܠ ܕܲܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܵܢܐ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܝܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܫܡܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܸܣܬܘ̇ܪ ܘܩܵܢܘ̇ܢ،) ܘܕܲܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܫܸܪܫܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ، ܐܝܼܢܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܵܘܠܬܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܪ̈ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܒܕܘܼܡܝܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܠܝ̈ܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܩܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܝܲܗ̄ܒܼܵܠܬܐ ܠܗܵܝـ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܕܲܘܠܬܐ ܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܢ ܫܡܲܝܐ، ܐܵܘ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܐ ܛܵܠܘ̇ܡܬܵܗ̇، ܟܲܕ ܝܵܗ̄ܒܼܠ ܫܲܠܝܼܛܐ ܡܲܡܠܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܐ ܒܫܡܐ ܕܐܲܠܵܗܐ ܘܝܼܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܠܘܝܼܣ ܕܲܫܬܵܥܣܵܪ ܡܲܠܟܐ ܕܦ̮ܪܲܢܣܐ ؛ ܐܢܐ ܝ̄ܘܸܢ ܥܲܡܐ ؛ ܐܝܼܬܼ ܡܢܝܵܢܐ ܡܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܒܫ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܒܸܫ ܩܸܢܛܐ ܒܩܵܐܹܡ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܵܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܦܘܼܫܵܩ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܢ̄ ܙܲܒܼܢ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ؛(ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܒܵܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ)؛ ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܪܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܘܼܕܝܼ ܓܵܪܲܓ ܒܗܵܘܝܐ ܥܲܠܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܲܦܣܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܵܢܘ̇ܝܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܐ ܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܐ ܝܼܠܹܗ ؛(ܕܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܗܵܝـ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܣܵܗܵܕܘܵܬ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ؛ (ܓܵܪܲܓ ܦܵܐܹܫ ܩܝܼܡܐ ܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܠܫܲܠܛܵܢܬܐ ܩܐ ܕܩܵܢܹܚ̈ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܦ̮ܪܝܼܕܝܼܪܟ ܗܝܼܓ̮ܠ ܒܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ؛(ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܐܲܠܵܗܵܝܐ ܟܡܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐܲܪܥܐ ܘܟܠ ܛܝܼܡܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܢܒܼܝܼܥܐ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܥܲܣܩܵܘܵܬܵܗ̇)؛ ܥܲܠ ܢܘܼܗܵܪܐ ܕܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬـܐ ܘܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܝܬܼ ܡܲܘܕܵܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼ̈ܐ ܘܪ̈ܢܘ̇ܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠ̈ܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܛܵܟܲܣܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܐܸܣ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܩܵܬܵܗ̇ ܒܲܦܣܵܣܐ ܕܠܐ ܗܲܘܝܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܘܼܠܒܵܠܐ ܩܪܝܼܡܬܐ ܒܓܘܼܢܚܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܘܲܚ̈ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܙܲܒܘܼܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܓܲܘ ܥܹܪܐܩ ܕܘܼܪܒܸܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬ ܡܵܘܕܲܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܚܠܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܘܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܘܼܪ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܓܠܵܝܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܲܫܪܵܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܘܸܠܬܐ ܐܵܘ ܒܸܩܪܵܝܐ ܠܓܵܐܢܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܹܗ ܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܢܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝ̈ܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܐܘܼܒܕܵܠܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܡܘܼܟܠܝܼ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐܵܘ ܕܠܐ ܥܸܠܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܦܵܐܹܫ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܼܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܵܦܸܢ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܡܲܡܬܠܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܗܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܼܵܕܵܢܐܝܼܬܼ ܡܫܲܚܠܦܐ ܝܼܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܚܸܒܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܒܲܟܝܵܢܵܗ̇ ܘܗܲܕܟܼܐ ܝܗ̄ܘܵܬ ܥܒܲܪ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܓܲܘ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܩܲܕܝܼܡܬܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܛܘ̇ܗܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܘܠܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܬܓܼܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܸܬܼܢܵܝ̈ܐ. ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܸܩܛܵܥܲܝܬܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܩܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܫܲܪܟܐ،، ܘܐܵܗܐ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܠܸܣܢܵܕܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܬܸܓܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܬܸܓܼܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܨܥܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܩܘܼܝܵܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܪܵܕܝܼܟܵܠܵܝ̈ܐ ܠܲܡܫܵܢܲܝܬܐ ܡܢ ܛܲܟܼܣܐ ܠܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܵܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܒܐܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ، ܐܵܘ ܓܲܒ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܕܵܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܬܲܘܕܝܬܐ ܦܪܝܼܫܐ، ܟܲܕ ܦܵܐܹܫ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܪܡܙܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܒܼܝܼܥܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܬܼ ܛܵܠܘ̇ܡ̈ܐ ܒܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܲܛܠܝܼܡ̈ܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܡܲܬܠ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܓܵܪܲܓ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܲܫܩܵܚ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܨܠܲܝܬܐ ܡܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܘܨܘܼܪܬܐ ܥܝܵܕܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܙܲܝܬܐ ܩܵܐܹܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܹܝܚ̈ ܓܵܒܹܝܚ̈ ܘܣܲܩܠܹܝܚ̈ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫ ܚܫܝܼܚܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܐ، ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܐܵܗܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܒܸܣܢܵܕܲܝ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܟܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܸܓܠܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܩܸܫܝܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܐ ܬܫܡܫܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܩܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܡܚܵܡܲܝܝܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܘܫܲܝܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܢܘ̇ܢ ܘܛܲܟܼܣܐ ܘܫܲܝܢܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܥܸܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܦܸܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܓܕܝܼܠܘܼܬܐ ܟܠܝܼܬܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܝܼܢܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܘܲܡܫܲܚܠܸܦܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܐܝܼܕܝܘܼܠܘܼܓܝܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܪܡܙܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܝܵܕܐ ܐܝܼܢܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܟܠܲܝܬܐ ܘܓܕܝܠܘܼܬܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ، ܡܛܠ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܵܗܐ ܥܸܠܬܼܐ ܑܵܘ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܸܡܛܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܬܚܘܼܒܐ ܕܥܵܒܼܕ ܓܸܙܡܐ ܠܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܐ ܠܡܲܚܪܲܒܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܟܠܵܝܬܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܦܵܩܘܼܕܼܐ، ܘܐܸܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ، ܘܡܐܲܟܼܐ ܝܼܗܘܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܗܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܙܲܒܘܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܡܲܥܒܕܼܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܵܗ̇ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܠܲܝܬ ܕܵܘܸܠܬܐ ܠܸܣܛܵܪܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܼܝܵܥܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܲܝܬ ܕܲܘܠܬܐ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܹܒܬܐ، ܘܕܵܘܠܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܪܸܫܡܵܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܼܐܸܣܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܕܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܡܢ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܕܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡ ܚܵܡܲܝܬܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ، (ܘܡܛܠ ܗܵܝـ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܓܼܘܼܢܸܣܛܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܡܓ̮ܵܪܲܒܬܐ ܠܡܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܵܝܐ ܘܲܒܡܨܥ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܗ̇ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܲܝܬܵܗ̇ ܡܐܲܟܼ ܕܢܘܼܒܹܐܠܹܗ ܒܝܼܵܗ̇ ܟܵܐܪܠ ܡܵܐܪܟܸܣ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܨܥ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܓܼܘ̇ܢܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܡܛܠ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝـ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܲܘܠܝܵܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝ̈ܐ،) ܘܐܵܗܐ ܛܲܟܼܣܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܡܢ ܪܵܢܘ̇ܝܐ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܐ ܗܲܝܓܵܗ ܡܵܛܹܝܚ̈ ܥܲܠ (ܠܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ)، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܓܲܪܹܗ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܼܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ، (ܘܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܐ ܫܝܘܼܥܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܡܝܵܝܹܐ ܡܵܐܪ̈ܟܣܵܝܹܐ ܘܲܫܝܘܼܥܵܝ̈ܐ ܕܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܵܗ̄ܒܼܝܼ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܫܵܩܠܝܼ ܡܢܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܝܗܝ̈) ، ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܵܗܐ ܬܸܓܼܡܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܘܚܸܠܡܐ ܛܘܼܒܼܵܢܐ ܕܠܸܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܵܕܪ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܫܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܣܲܒܼܪ̈ܲܝܗܝ ܕܲܥܬܝܼܕܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܪܸܢܝܐ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܵܝܐ ܒܚܸܠܡܐ ܘܣܲܒܼܪܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܵܝܐ ܘܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦܵܢܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܲܚܙܲܝܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܘܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܝܲܘܡܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܪܨܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܢ ܪܸܢܝܐ ܘܢܝܼܫܐ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܣܝܼܥܬܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܠܵܦܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܚܕܵܪ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐܝܼܠܹܗ ܫܪܵܪܐ ܩܵܐܹܡܵܝܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܐ ܦܣܝܼܥܠܹܗ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܠܝܼܵܓ̄ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܥܵܠܵܡ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܒܗܵܘܹܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܲܣܢܵܕܬܐ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܘܼܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܚܲܝܠܵܢܵܬܵܗ̇ ܕܫܲܒܼܩܵܗ̇ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܕܥܸܠܬܐ ܘܲܦܠܵܛܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܩܲܘܠܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܟܘ̇ܝܵܡܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܠܝܼܒܪܵܠܵܝܐ ܚܹܐܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܝܼܬܼܒܹܗ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܫܪܵܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܲܟܠܝܼܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܐܵܚܘܼܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܘܫܘܪܵܝܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܠܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܕܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ، ܘܡܛܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܬܵܪܸܨܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܹܗ ܡܗܝܼܪܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܗܵܘܝܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܬܒܼܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܠܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܘܒܲܗܪܵܢܬܵܗ̇ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܡܛܠ ܦܝܵܫܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܲܕܥܸܪ ܠܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܠܬܲܚܬ ܠܥܸܠܠ ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ،

 

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

———————————————————————————————–

ܬܲܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܼܠܝܛܝܩܵܝܬܐܵ ܚܕܵܪ ܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ؛؛؛؟

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܡܢ ܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܥܠ ܠܫܵܢܐ ܐܫܘܼܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܝܟܢܘܵܬܵܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܲܝܗܝ̈ ܡܲܫܛܵܚܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܫܛܵܚܐ ܐܬܪܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ ܪ̈ܢܝܝܹܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܹܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܲܠܦܘ̇ܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܩܵܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝܲܕܝܼܕ̈ܐ ܡܢ ܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܐܵܢܝ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ، ܪܵܒܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܘܒܥܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢܲܢ ܕܡܲܢܗܪ̈ܚ ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܚܲܫܚܵܬܼܐ ܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܪܘܼܝܐ ܘܡܘܼܪܕܢܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡܐܝܼܬ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܕܗܵܘܹܐ ܩܐ ܐܵܢ̈ܝ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܥܹܠܠܵܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܡܲܥܸܒܕܵܢ̈ܐ ܠܡܹܙܲܠܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ، ܘܫܘܼܪܵܝܐ ܡܢ ܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬܐ ܘܲܠܢܝܼܫܐ ܕܡܵܨܹܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܕܥܵܒܸܪ ܒܗܲܕܟܼܐ ܢܸܣܝܘܼܢܐ ܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܡܲܢܗܪܲܚ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܢ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ،،ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܡܲܚܲܒܬܐ ܕܚܲܟܝܼܡܘܼܬܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܒܐܵܗܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܟܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܹܝܚ ܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ ܘܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܬܐ ܨܦܝܼܬܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܠܵܛܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܬܵܗܲܪ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ، ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܘܒܟܼܠ ܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܒܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܼܬܼ ܒܗ̇ـܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܡܢ ܡܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ، ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܓܼ̄ܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܦܲܠܓܲܝܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܒܓܵܐܢܵܗ̇ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܲܝܟܢܘܵܬܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܡܲܙܒܵܛܬܲܗܐܝ̈ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܝܵܗܒܲܠܬܲܝܗܝ̈ ܪܹܡܙܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܼܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܥܒܸܘܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܡܬܛܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܠܵܦܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܚܲܕܲܬܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܒܸܠܝܐ ܕܩܘܼܪܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܲܛܠܵܩܬܐ ܘܲܫܝܵܦܬܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܝ̄ܕܝܼܥܐ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܒܓܸܢ̄ܒܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܓܼܠܵܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܪܥܵܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܗܲܘܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ̄ ܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܢܬܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܠܐܵܢܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬ̈ܐ ܡܟܲܦܫܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܚܲܒܼܫܐ ܗ̄ܘܐ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܢܝܼܚܐ ܢܝܼܚܐ ܦܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܲܥܘ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܫܒܼܝܼܠܐ ܘܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܘܒܐܵܗܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܲܒܼܪܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܢܤܝܵܢܐ، ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܫܥܵܣܲܪ ܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܵܬܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕ(ܦ̮ܪܝܼܕܪܝܼܟ ܗܝܼܓ̮ܠ) ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܝܑܼܗܘܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܬܵܗ̇، ܒܘܼܩܵܪܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܦܪܲܫܬܐ ܕܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢܵܗ̇؟ ܦܘܼܢܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܲܕ̄ ܚܙܲܝܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܥܒܸܕܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܵܝܐ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܠܙܲܘܥܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ؛ ܘܐܵܗܐ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܥܢܵܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܪܚܝܼܩܠܵܗ̇ ܡܢ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܦܪܝܼܫܠܹܗ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐ̄ܚܲܪܲܝܬܐ ܠܐ، ܐܝܼܢܐ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܕܕܘܼܪܵܫܐ ܓܡܝܼܪܐ؛ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܡܐܢܐ ܫܸܪܫܵܝܐ ܠܡܲܥܡܲܩܬܐ ܠܲܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܠܐ ܥܒܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܪܝܼܚܵܬܼܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܗ̇ـܝ ܥܕܵܢܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܟܲܠܝܵܗ̇ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܦܲܪܣܵܐ ܓܵܐܢܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈، ܘܐܵܗܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܠܙܲܘܥܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܐܢܐ ܥܵܒܼܘ̇ܕܐ ܠܲܙܥܵܦܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܚܕܲܪ ܢܝܼܫ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ،  ܘܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܑ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܬܚܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܘܬ̈ܐ ܟܢ̈ܘܼܫܝܵܝܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܠܲܦܪܵܣܬܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܲܫܦܝܼܠܘܼܬܐ ܘܲܣܩܵܕܼܬܐ ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܼܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܠܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢܵܝ̈ܐ ܕܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܢܵܫܐ ܕܵܪܵܝܐ ܡܢ ܚܙܲܝܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܝܵܢܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܡܛܲܘܪ̈ܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܐ ܢܸܣܝܵܢܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܡܬܩܵܕܡܵܢ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܒܸܫ ܡܸܬܲܛܲܘܪ̈ܢܹܐ،، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪ̈ܝܚ ܕܠܲܝܬܸܢ ܚܙܲܝܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܠܝܼܬܐ ܐܵܘ ܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܩܵܝܵܡܬܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܟܠ ܕܘܼܟܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܵܗܡܐ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܪܕܘܼܬܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܘܼܝܸܢܐ ܘܠܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬ̈ܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܠܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝ̈ܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܐܩܢܘܼܡܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܢܦܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܨܒܘܼܬܐ ܩܵܝܵܡܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܢܝܐ ܐܵܘ ܗܵܝـ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܟܠܲܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܢܣܝܘ̇ܢܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܪ ܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܒܲܥܬܵܝܐ ܕܠܐ ܡܘܼܢܬܹـܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓ̮ܵܪ̈ܒܝܵܬܐ ܕܩܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ ܩܵܡ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܐܲܬܪܐ ܕܝܬܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܛܠܝܼܩܠܹܗ ܪܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܐܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ، ܘܓ̮ܘܼܪܵܒܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܛܘ̇ܗܡ̈ܐ ܘܐܵܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܹܐܠܹܗ ܒܗܸܒܟܐ ܕܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܝܵܬ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܦܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܘܼܒܼܝܼ ܚܸܠܡܵܬܟܵܪܘܼܝܵܬ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܥܲܪ̈ܒܵܝܹܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܒܵܬܪ ܩܘܼܝܵܡ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒܵܗܵܪܹܐ ܐܵܘ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܪܒܵܝܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝ̈ܐ، ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܒܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܣܲܓܝܐܘܼܬ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܵܝ̈ܐ ܘܣܝܼܣܲܬܪ̈ܐ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܪ̈ܢܝܹܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܟܲܕ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܠܡܸܬܼܓܲܘܣܵܢܘܼܬܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܓܵܠܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܵܡܐ ܥܲܠ ܙܝܼܘܼܕܐ ܕܠܲܚܡܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܘܲܩܘܲܠܝܵܬ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܡܢ ܡܲܪܥܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܘܓܼܵܪܝܼܒܵܝܘܼܬܐ ܘܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܐ ܠܐܲܬܼܪܐ ܕܝܸܡܐ، ܘܲܡܫܝܼܚܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܚܲܝܐ ܥܲܠ ܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܨܝܼܪܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܐܲܬܪܐ ܕܐܵܒܼܗܝ̈ܵܗܵܬܲܝܗܝ̈ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܒܸܫ ܙܘܼܕܐ ܡܢ 65% ܡܢ ܡܢܝܵܢܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܩܲܕ̄ܡ ܥܸܣܪܐ ܫܢ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܲܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܠܵܬܼܐ ܕܦܠܵܛ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܲܩܪ̈ܵܝܵܬܼܐ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܕܪܵܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܝܠܐ ܥܲܠ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܒܸܚܨܵܕܐ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܲܝܗܝ̈ـ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ، ܬܸܓܼܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܼܵܐ ܘܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܡܘܵܬܼ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܲܝܗܝ̈ ܘܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܝ ܘܲܙܥܵܦܬܲܝܗܝ̈ ܠܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܘܚܲܕܵܕܬܐ، ܘܡܸܬܼܓܵܘܣܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܩܛܵܦܬܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܫܘܼܘܫܲܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܓܲܢܬܐ ܕܒܲܝܬܼܐ ܘܟܸܬܒܼ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܙܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܝܬܐ، ܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܵܕܹܥ ܩܵܪܹܐ ܠܫܵܢܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ،،،

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

——————————-

 

 

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ

ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܐ ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܡܢ ܡܓܲܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܟܲܪܟܼܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ

ܒܩܲܢܝܐ؛ ܕ ܝܘܼܚܲܢܐ ܒܝܼܕܵܐܘܝܼܕ

ܡܠܒܘ̇ܪܸܢ ̱ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܓܝܼܐܸ̈ܐ ܡܢ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܵܢܹܐ ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܒܼܥܵܢ̈ܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܕܝܼܬܼ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ ܒܐܵܗܐ ܙܲܒܼܢܐ، ܙܲܒܼܢܐ ܕܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܡܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪ ܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܝܘܼܬܼܪܸ̈ܢܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܘܚܲܕ̄ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒ̈ܐ ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܝܼܠܹܗ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܕܘܼܪܵܫܐ ܠܬܲܫܥܝܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܵܥܪ̈ܵܚ ܠܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܝܼܡ̈ܐ ܡܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܛܠ ܩܵܢܘ̇ܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܒܸܫ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܢܵܡܘ̇ܣ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܐܲܬܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ، ܟܲܕ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܡܲܠܟܐ ܟܹܐܢܐ ܘܦܵܩܘ̇ܕܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܚܲܟܝܼܡܐ ܐܵܘ ܗܘܼܡܵܣܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܐܝܼܢܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܲܠܣܵܦܵܝܬܵܗ̇، ܒܸܣܝܵܡܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܣܸܩܪܵܛ ܡܐܲܝܟܼ ܒܵܒܐ ܘܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈، ܟܲܕ ܚܵܕܸܪ ܗ̄ܘܐ ܕܘܼܪܵܫܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܗ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܓܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܣܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܡܸܢܝܵܢܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬ̈ܗ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ ܘܲܩܢܵܝܵܬܼܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ ܛܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܐ، ܘܐܲܦܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܸܥ ܗ̄ܘܐ ܕܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܐ ܠܸܠܫܵܢܐ ܡܸܫܡܵܪܵܝܐ،، ܡܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܕܡܵܠܸܦ ܩܐ ܥܠܲܝܡ̈ܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܘܡܢܲܝܗܝ̈ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܡܲܠܵܦܬܵܝܗܝ̈ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܟܹܐܢ̈ܐ، ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܒܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܣܲܦ̮ܣܵܛܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܵܝܐ ܩܵܬܹܗ، ܟܲܕ ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܢ ܒܘܼܨܵܝܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܒܸܫ ܛܵܒܼܐ ܩܐ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܪܚܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܗܘܼܝܡܸܢܐ ܒܐܸܣ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܹܐܡܵܪܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܗ ܠܐ ܪܵܚܸܩ ܡܢܹܗ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܝܼܦܐ ܝܼܠܹܐ ܟܹܐܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܣܩܵܢ̈ܗ ܘܫܸܠܝܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܹܗ ܘܟܸܠܝܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܹܗ ܗܲܠ ܕܲܪܓܼܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܐ ܡܛܠܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܒܓܵܐܢܹܗ(1)، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܬܲܚܠܦܵܢ̈ܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܐ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܙܲܒܼܢܐ ܐܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܘܠܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܐܛ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܢܵܝܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܣܲܦܸܣܛܵܢܝܼܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܗ̇ ܘܬܲܒܥܵܢܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܲܠܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܢܲܨܵܝܘܼܬܼܐ(ܓ̮ܕܵܐܠ) ܘܕܘܼܪܵܫܐ ܘܲܫܪܵܪܐ ܘܣܵܩܲܠܬܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܝܵܬܝܼܪ ܡܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܕܠܐ ܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܐܵܘ ܪܹܫܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܵܡܹܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܼܢ ܫܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܡܢܵܝܗܝ̈ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܢܵܝܬܐ ܕܪܸܙܩܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܡܢ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܲܬܸܓܼܡܐ ܒܸܪܓܘܵܙܵܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܬܼܝܼܢܵܝܐ، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܡܲܢܗܪ̈ܝܼܚ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܦܠܵܛܐ ܡܢ ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܗܝ̈ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܝܗܝ̈ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ؛ܒܪܘ̇ܬܵܓܼܘܪܵܐܣ؛ ܕܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܵܐܢ̈ܐ، ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܹܒܼܗܵܝܘܼܬܹܗ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܝܼܠܹܗ ܬܘܚܸܒܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܸܠ̄ܩܠܹܐ ܫܘܼܡܵܗܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܬܼܐܸܣܠܹܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܐܵܟܵܐܕܝܼܡܵܝܬܵܗ̇، ܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܕܚܵܡܹܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܪܵܒܝܹܗ ܣܸܩܪܵܐܛ، ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܵܘܝܐ ܚܲܕ̄ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܲܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܹܗ ܡܫܘܼܡܵܗܬܵܗ̇ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ  ܕܡܘܼܬܠܵܝ̈ܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܓ̄ܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܵܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܛܲܠܩܵܢܬܵܗ̇؛ ܘܬܹܒܹܝܠ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܛܘܼܒܵܢܝܼܬܵܗ̇ ܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܟܠ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܠܹܐ ܫܵܓܸܫ ܐܝܼܠܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܐ، ܬܹܒܹܝܠ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܬܹܒܹܝܠ ܒܵܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܬܼܒܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܵܬܼ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܥܸ̄ܡܠܹܐ ܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝ̈ܐ ܕܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ، ܡܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܟܠܵܝܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܵܒܝܹܗ ܘܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܲܪܩܘܼܠܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐܡܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܫܸܪܫܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܡܲܬܠܵܝܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܢܸܣܝܘ̇ܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܗܵܘ ܠܐ ܣܢܝܼܕܠܹܐ ܪܸܢܝܐ ܛܵܒܼܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢܵܝܐ ܕܲܢܒܼܝܼܥܠܹܗ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ(ܡܝܼܬܵܦ̮ܝܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ) ܘܫܘ̇ܥܝܵܬܼ̈ـܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܚܲܢܦ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܝܼܢܐ ܬܟܝܼܠܹܐ ܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܲܨܪܘܼܬܹܗ(ܓܲܪ̈ܵܐܸܙܗܝܼـ)؛ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬܼ، ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܕܓܢܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܵܗܪ̈ܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡܝܼܕ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܪܘܵܩܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܕܒܵܣܝܼܡܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ؛ ܐܵܘ ܟܝܼܘܼܠܐ(ܡܸܥܝܵܐܪ) ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܟܼܠܛܘܼܢܝܐ،، ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ، ܘܲܡܛܹܐܠܹܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܓܕܝܼܠܐ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܲܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼܐ، ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܐܲܠܦܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܡܲܘܠܵܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܘ̇ܪܦܢܵܝܐ، ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܲܝܠܵܢ̈ܐ ܘܐܸܣ̈ܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܣ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܼܚܪܡܐ ܐܵܘ ܓܘܼܢܚܵܢܐ ܡܛܠ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܲܦܠܝܼܛܠܹܗ ܙܲܘܥܐ ܕܢܘܼܗܵܪܐ ܒܕܵܪܐ ܕܚܲܡܫܵܥܣܵܪ ܕܡܲܘܠܵܕܐ ܘܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܕܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܕܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܲܣܢܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܘܼܡܠܵܝܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܠܟܵܝܐ ܐܵܘ ܥܹܕܬܵܢܵܝܐ ܒܙܸܕܩܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܪܵܪܐ ܡܼܢ ܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘ̇ܢ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ،، ܒܲܬܪ̈ܝܢ ܕܵܪ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܣܲܢܕܵܢ̈ܐ ܠܣܸܪܛܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܦ̮ܕܪܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܐ ܡܲܫܩܠܐ ܠܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܫܲܡܗܘܼܬܼܐ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒܼܕܼ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܘ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܠܵܦܐ ܡܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܼܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܥܲܡܵܐܢܘܼܐܹܝܠ ܓܵܐܢܵܐܛ، ܕܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܗ ܠܣܘܼܙܓܵܪܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܐ ܘܲܚܕܼܵܢܵܝܐ ܝܵܬܵܝܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܸܠܚܵܢܐ ܕܩܸܡܠܹܐ ܒܝܹܗ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܩܕܵܡ ܡܢܹܗ ܒܡܸܬܚܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܟܲܕ ܫܘܼܪܪܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܙܝܼܓܹ̈ܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܘܵܚ̈ ܒܸܚܝܵܝܲܗܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܡܲܬܠܵܝܬܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܫܲܪܪ̈ܵܚ ܡܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܘܕܵܚ̈ ܒܝܼܵܗ̇، ܘܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܝܼܘܲܚ̈ ܒܸܚܵܝܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܘܝܵܕܥܵܚ̈ ܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܸܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܠܲܝܬܠܲܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܒܵܨܘܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܲܢ ܐܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܲܢ، ܘܪܸܫܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓܵܐܢܸܛ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܝܼܚ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܒܲܠܚܘܼܕܹܐ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܐ، ܡܛܠ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܝܼܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܐ، ܘܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܝܼܦ̮ܝܼܕ ܗܲܝܘܼܡ ܘܬܹܒܹܝܠܵܝܐ ܕܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܐܕܲܡ ܣܡܝܼܬܼ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܘ̇ܓܼܵܣܬ ܟܘ̇ܢܬ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܐ ܗܸܪܒܸܪܬ ܣܦܝܼܢܣܝܼܪ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܵܪ̈ܝܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܘܼܪܵܫܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܐܵܘ ܬܘܼܚܸܒܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܸܣܬܵܪܵܠܵܝܐ ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܲܟܵܐܝ 1917 – 1981 ܡܲܘܠܵܕܵܝܬܵܗ̇، ܥܒܸܕܠܹܐ ܡܲܟܵܐܝ ܒܕܘܼܪܵܫܐ ܢܲܨܵܝܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܕܪܸܢܝܐ ܒܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܪ ܪܸܢܝܐ (ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ)، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܛܹܐܠܹܐ ܠܲܦܠܵܛܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܦܲܘܕܐ ܒܡܹܐܙܲܠܬܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܫܸܪܫܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܒܛܲܝܡܵܢܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܠܲܝܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܢ̈ܝܼ ܕܝܵܕܥܵܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܟܝܵܢܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܵܝـ ܥܕܵܢܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܪܚܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܦܘܼܫܸܩܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗ̄ܒܼܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܝܼܕܵܥܬܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܬܘܼܚܸܒܬܵܗ̇ ܘܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܝܼ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܘܡܛܠ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܐ ܓܵܘܵܝܐ ܕܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܩܲܘܠ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ، ܚܘܼܠܵܨܵܐ ܕܲܡܛܹܐܠܲܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܡܲܢܗܵܪܬܐ ܟܪܝܼܬܼܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܡܫܵܘܬܦܐ ܕܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܝܲܘܡܵܝܐ، ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܵܠܐ (ܕܸܪܥܐ) ܚܲܝܠܬܼܵܢܐ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܥܝܼܬܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܣܝܼܥܵܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐ̄ܡܪ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܡܛܠ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܣܩܝܼܠܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܩܐ ܕܲܡܚܵܡܝܼ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܘܲܡܩܲܪܒܸܢܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܝܗܝ̈ ܘܫܸܠܝܘܼܬܲܝܗܝ̈، ܡܛܠ ܢܵܩܘ̇ܫ̈ܐ ܕܩܸܢܛ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܚܵܝܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܡܲܥܸܪܒܼܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܒܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܲܥܢܵܢ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܡܢ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܙܘܼܘܵܓܵܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܸܢܣܵܝܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܩܸܛܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܪ̈ܗܝܼܒܼܵܝܹܐ، ܘܓܘܼܢܚܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܡܛܠ ܟܸܣܦܐ، ܘܲܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܡܲܫܢܝܼܵܢـ̈ܐ ܘܙܵܒܲܢܬܐ ܠܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܚܛܲܦܬܵܝܗܝ̈ ܘܲܩܛܵܠܬܐ ܕܡܵܪ̈ܘܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܐ، ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܠܡܲܪܒܥ̈ܐ ܢܸܫܵܝ̈ܐ ܡܢ ܐܲܬܼܪ̈ܘܵܬܼܐ ܦܲܩܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܠܫܲܒܼܪܐ ܗܲܪ ܡܢ ܓܲܒܼܪܵܗ̇، ܐܵܘ ܡܛܵܐܲܠܬܐ ܒܓܝܼܢܵܬܼܐ(ܒܸܠܓ̮ܝܼܢܵܬ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܫܘܪܹܐܠܹܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܡܕܝܼܢܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ،، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܡܲܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܛ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܵܐܟܲܠܬܹܗ ܣܲܡܐ، ܠܐ ܩܒܸܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܕܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ ܠܸܥܪܵܩܐ ܡܢ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܟܲܕ ܗܘܹܐܠܹܐ ܪܵܙܝܼ ܒܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܫܡܐ ܕܥܲܡܐ، ܡܛܠ ܚܙܹܐܠܹܐ ܠܗ̇ܘ ܦܸܠܚܵܢܐ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܠܸܦܗ̄ܘܵܐ ܩܐ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ،،،

؛ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ؛

 • ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ، ܘܸܠܕܝܘܼܪܵܢܬ، ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܟܹܐ ܕܡܲܥܵܐܪܦ̮، ܒܲܝܪܘܼܬ ܠܹܒܼܢܵܢ، ܛܒܲܥܬܐ ܕܐܲܪܒܥܐ 1997 ܡ، ܦܵܬܼܐ15
 • ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܵܐܟܵܐܝ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܲܗܐ ܥܲܠܝܼ ܝܲܚܝܵܐ، ܒܹܝܬܼ ܦܪܵܣܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܲܛܒܲܥܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܘܦܲܠܓܲܝܬܐ،ܒܲܝܪܘܼܬ- ܠܹܒܼܢܵܢ، 2011 ܦܵܬܼܐ40
 • ܗܲܪ ܗܵܘ ܡܲܒܘܼܥܐ ܦܵܬܼܐ 45

 

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

—————————-