Nohadra Post

 • -

En Sång Till Friheten

En Sång Till Friheten

 Sabri Isho

Du är den vackraste jag vet

Du är den dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågarna

Som sparvarna

Som blommorna på jorden

Du är min tro, mitt hopp och min kärlek

Du är mitt blod ,och mina lungor, mina ögon

Mina axlar. mina händer och min glädje

Friheten är ditt vackra namn

Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din syster

Freden är din broder

Kampen är din fader

Framtiden är i dina händer

 

ܥܘܢܝܬܐ ܠܚܐܪܘܬܐ

 

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 

ܐܢܬܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܐ ܕܝܵܕܥ ܐ̄ܢܐ

ܐܢܬܝ ܜܝܡ ܡܕܹܡ ܒܲܒܪܝܼܬܼܐ

ܐܢܬܝ ܐܝܟܼ ܟܘܟܼܒܼܐ

ܐܝܟܼ ܪܝܚ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܓܠ̈ܐ

ܐܝܟ ܨܦܪ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܗܒܒ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܐܢܬܝ ܟܘܟܼܒܼܐ ܡܗܲܕܝܢܐ ܘܪܵܚܡܝܼ

ܐܢܬܝ ܗܝܡܢܘܬܼܝ ܘܣܒܼܪܝ ܘܚܘܒܝܼ

ܐܢܬܝ ܕܡܝ ، ܘܪ̈ܐܬܼܝ ܘܥܝܢ̈ܝ ܘܟܬܼܦܝ

ܐܝܕ̈ܝ ܘܦܨܝܚܘܬܼܝ

ܚܐܪܘܬܼܐ ܫܡܟܼܝ ܫܲܦܝܪܐ

ܚܒܼܪܘܬܼܐ ܐܡܟܼܝ ܝܲܩܝܪܬܐ

ܟܐܢܘܬܼܐ ܚܵܬܟܼܝ

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܟܼܝ

ܐܓܼܘܢܐ ܒܵܒܟܼܝ

ܕܥܬܼܝܕܼܘܬܼܐ ܒܝܬܼ ܐܝܕܝ̈ܟܝ

 

انشودة  إلى الحرية

 

صبري يعقوب إيشو

 

أنت أجمل ما عرفت

أنت أثمن ما في الوجود

أنت كالنجمة , كالرياح , كالأمواج , كالعصافير

كالأزهار على الأرض

أنت نجمة الهدى وصديقتي

أنت إيماني , أملي وحبي

أنت دمي , رئتاي , عيناي وكتفي

أنت يداي وفرحي

ألحرية إسمك الجميل

ألصداقة أمك الوقورة

ألعدالة أختك

ألسلام أخوك

ألنضال أبوك

ألمستقبل بين يديك


 • -

 • -

ܣܬܘܐ

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܒܸܫ ܩܲܪܝܼـܪܹ̈ܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܘܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܗ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܩܲܝܛܵܐ ܘܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ. ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܬܲܠܓܵܐ ܘܡܲܓܕܸܠܝܼ ܡܝܼܵܐ. ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܓ̰ܪܸܛܝܼ ܥܲܠ ܬܲܠܓܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܟܹܐ ܬܲܪܨܝܼ ܓܘܼܬܵܬ݂ܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ ܘܡܵܚܝܼ ܠܸܚܕܵܕܹܐ ܝܲܢ ܬܲܪܨܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܕܬܲܠܓܵܐ.

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܩܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼـܩܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܙܵܒܼܢܝܼ ܠܒܼܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ[1] ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܣܟܹـܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܚܫܵܬܼܵܐ[2] ܟܹܐ ܟܵܦܫܝܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܬܹܐ ܣܸܬܘܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܫܲܚܝܼـܢܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܩܲܪܬܵܐ ܘܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܿܠܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܠܕܘܼܟܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܐܵܐܲܪ[3] ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ:

 

ܐ. ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ ܝܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܒ. ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܓ. ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܟܹܐ ܨܵܠܹܐ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

 

ܕ. ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                    .

 

ܗ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

ܘ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ. ܒܵܨܘܿܪܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ، ܐܸܫܬܵܐ، ܐܵܙܲܠ݇ܚ، ܬܪܹ̈ܝ، ܟܠܝܼܡܘܿܢ، ܬܠܵܬܼܵܐ، ܕܫܲܒܼܥܵܐ، ܕܟܡܵܐ، ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ.

 

ܐ. ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ  ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ  ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ.

ܒ. ܓܵܘ ܕܥܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܢـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝ݇ܠܹܗ.

ܓ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܚܟ̰ـܝܼ           ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܝ݇ܘܲܚ.

ܕ. ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܒܸܫ            ܐ݇ܡܸܪܹܗ.

ܗ. ܐ݇ܬܹܐܡܘܿܢ            ܠܘܵܬܼ ܒܵܒܝܼ ܩܵܐ ܕܡܵܢܹܐ ܠܲܢ.

ܘ. ܒܵܒܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܟܠܝܼܡܘܿܢ ܠܐܲܟܼܐ ܒܓ̰ܲܪܓܵܐ ܘܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ  ܚܲܕ݇  ܘܬܪܲܝܵـܢܵܐ       ܘܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ

         ܗܲܠ ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ.

ܚ. ܒܵܒܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬ           ܝ݇ܘܸܬ؟

ܛ. ܗ̇ܘ ܦܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܢܵܐ ܝܼـܘܸܢ ܗ̇ܘ                 .

ܝ. ܝܵـܠܹܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܵܒܵܐ            ܩܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܘܼܟܼ ܩܵܬܲܢ.

 

 1. ܪܫܘܿܡ ܘܓܲܘܸܢ.

ܐ. ܬܪܹ̈ܝ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ.

 

 

 

ܒ. ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܟܸܪܝܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ.

 

 

 

ܓ. ܚܕܵܐ ܓܘܼܬܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܟܵܡܲܬܼܪܵܐ.

 

[1] ܠܒ݂ܘܼܫܹܐ: ܓ̰ܘܼܠܠܹܐ

[2] ܪܲܚܫܵܬܵܐ: ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܹܐ

[3] ܐܵܐܲܪ: ܗܵܘܵܐ


 • -

العوامل الداخلية للتطور الحضاري في بيث نهرين

ان العوامل الداخلية للتطور الحضاري لشعبنا هي تلك المؤثرات التي تخص مجتمعنا وسير تطور هذه الحضارة بناءً على كيفية تنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية ودور ثقافات مجتمعنا وعلاقاتها ومؤثراتها على التطور الحضاري لمجتمعنا وبقائه وهي في نظري كالاتي:

1.  مؤثرات الثقافة الدينية الطائفية على حضارتنا

منذ سقوط سلطتنا السياسية انتقلت هذه السلطة الى رجال الدين وهذا ما يشهد عليه كل تاريخ شعبنا منذ اعتناقه الديانة المسيحية او الاسلامية او غيرها من الديانات الاخرى.  ففي كل المراحل لهذه الديانات اجبرت شعبنا على التبعية الدينية او الطائفية وحرمته من ممارسة عاداته وتقاليده والافتخار بها، حيث  اعتبرتها عادات وتقاليد وثنية .

ان الثقافة الطائفية الدينية قد هدمت وقتلت كل صفات وخصائص الشجاعة والثقة بالنفس والدفاع عن النفس عند المخاطر وجعلت من هذا الانسان الذي كان بالامس مرفوع الرأس يدافع من اجل استمرار حضارته  وبقائه وحقه الطبيعي في العيش عضواً فعالاً في المجتمع الانساني الى انسان لا ينظر الى الاعلى ولا يقاوم المحتل لارضه  ولا يردع الذي يحاول  طمس حضارته وازالتها.

 ان الثقافة الدينية الطائفية هي التي عملت على قتل عزة النفس وخلقت منه انساناْ ضعيفاْ لا يؤمن بالحياة وجعلته يقتنع بانه ضيف على هذه الارض حيث تنتظره الحياة في عالم آخر وجرد من كل عوامل الشجاعة والدفاع عن نفسه وبيته لان الموت له حياة والحياة له الموت.

 ان ما نراه في تاريخ الشعوب التي استطاعت ان تحافظ على ايمانها واستمرار حضاراتها هي تلك الشعوب التي حافظت على استمرار حضارتها والدفاع عنها بكل قوة وايمان وهذا عكس ما ذهبت اليه مفاهيم الثقافة الدينية الطائفية عندنا.

تغلب الثقافة الدينية الطائفية التمييزية قد ادت الى خلق صراعات طائفية ادت الى تحطيم وحدة شعبنا وبدلاً من ان ينشغل في عملية الدفاع عن خطر وجوده واستمراره امام ثقافات العنف والحضارات الغريبة التي جاءت من خارج حدوده بدأ ينقسم على نفسه ويضع حدوداً بين هذه الثقافات الدينيية الطائفية التي ادت اخيراً الى انهيار المفهوم التكاملي للشعب الواحد وبرزت ثقافات دينية طائفية تمييزية لتحل محل مفهوم الشعب وحضارة بلاد بيثنهرين.

لم تكتفي الثقافة الدينية الطائفية فقط بتقسيم شعبنا الى مجموعات طائفية صغيرة بل ذهبت الى ابعد الحدود حيث اخذت تسيس طوائفها باتخاذها مواقف سياسية والتي ليست من اختصاصات الدين وتعاليمه الالهية. بدلاً من ان تنشغل طوائف شعبنا في نشر الايمان والمحبة الالهية اخذ رجالها يعملون في مختلف الامور الدنيوية والسياسية خارجين عن كل ما جاءت به  مفاهيم الايمان وتعاليم ربنا المسيح لرسله.

انخراط الطوائف الدينية في الامور الدنيوية والسياسة  قد ابعدتها من تطوير نفسها ونشر تعاليمها لشعبنا بلغته الدارجة التي يمارسها يوميا مع ابنائه، كما انها ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اخذت الكثير من طوائفنا الدينية تطبع كتب الطقوس وتقيم القداديس اما بلغة قديمة قد مر عليها ما يقارب من ثلاثة الف سنة او بلغة ليست لغته التي يمارسها في حياته اليومية مع ابناء شعبه لذلك نرى ان الحدود التي وضعتها هذه الطوائف الدينية بين ابناء شعبنا قد اصبحت تدريجياً حدوداً تمنع من التعامل بين ابناء هذه الطوائف وبدلاً من ذلك  اخذت تنصهر في بودقة الامم  والشعوب الاخرى وهذا في الحقيقة يناقض كما ذكرنا سابقا كل تعاليم الدين سواءً كان مسيحي او غير مسيحي لان وظيفة الدين هي وظيفة خدمة الرسالة الالهية ونشر تعاليم هذا الدين بلغة الشعب لكي يستطيع من فهمها ومعايشتها يوميا.

هناك امر غريب وعجيب قد حدث في انقسام كنيسة المشرق حيث لم نلاحظ مثيله في كل ارجاء المعمورة وهو ان طوائفنا التي جاءت نتيجة انقسام كنيسة المشرق القديمة، وكل منها اخذت لنفسها اسم من اسماء مدن شعبنا التاريخية في بلاد بيثنهرين وهذا يناقض في الحقيقة كل مفاهيم الايمان لانه اي دين او مذهب او طائفة من الممكن ان يكون مؤمنيها من مختلف الاقوام ولكل قوم لغته الخاصة به، وجب نشر تعاليم هذا الدين او الطائفة بلغة هذا القوم. فكيف جاء هذا كل مانراه اليوم بانقسام كنيسة المشرق في بيثنهرين وبتسميات لا ينطبق عليها المفهوم العلمي في كل كنائس العالم المتطور حيث  التسمية تكون حسب المذهب الذي  تؤمن به الكنيسة حيث نرى ان الكنيسة الكايوليكية واحدة في كل البلدان وهكذا الكنيسة البروتستانتية والاورثودوكسية..الخ.

على طوائفنا ان تفكر جليا بامورها وتنصرف الى خدمة الرسالة الدينية لطائفتها بدلاً من الانخراط في الامور الدنيوية وان ترجع الى تسميات كنائسها على اسس عقلانية وعلمية فمثلاً كنيسة بابل الكلدانية واسمها الحقيقي والعلمي كما هو جاري في كل العالم حيث تسمى باسم البلدان التي تنوجد تلك الطائفة فيه كالكنيسة الكاثوليكية في السويد او في امريكا او في بريطانيا..الخ. وهكذا بالنسبة للكنائس الاخرى في شعبنا باستطاعتها الرجوع الى اسمائها الحقيقية والمذهب التي تؤمن به وعلى ان لا يكون ربط بين تسمية المذهب واي تسمية قومية او تاريخية او مكانية لأن هذا ما ادى الى تقسيم شعبنا في بلاد بيثنهرين وعدم العمل من اجل مصالحه القومية والوطنية ومن ثم ضياء كل حقوقه الشرعية كشعب اصيل في ارضنا بيثنهرين. اذا استطاعت طوائفنا هذه من اللجوء الى المنطق والابتعاد عن كل ما هو خارج واجباتها فاننا كلنا ثقة بان جماهير شعبنا تكون اكثر التفافاً واحتراماً لرجال الدين ومؤمنيها في ازدياد مطرد في خدمة ربنا ورسالته الانسانية وحضارة شعبنا في تقدم وتطور في بلاد بيثنهرين والعالم.

مما جاء في تحليلاتنا السابقة وما نراه على ارض الواقع لمسيرة حركة شعبنا ووجوده على ارضه يؤكد لنا وبدون اي شك بان عوامل الثقافة الدينية الطائفية التمييزية كانت لها دوراً سلبياً مباشراً لما وصل اليه وجودنا وتطور حضارة شعبنا. ثقافة الدين الطائفية التمييزية استطاعت ان تسيطر على عقول الاكثرية من ابناء امتنا بحيث لم تستطع قياداتنا العلمانية ان تأخذ موقعها القيادي بين ابناء شعبنا واصبح مصير شعبنا بيد القيادات الدينية الطائفية التمييزية مما ادى هذا بدوره الى اضعاف الامة وتقسيمها وتشتيتها الى مجموعات صغيرة حيث كان هو السبب الرئيسي في تجريدها من مفهوم الشعب واصبحت بمرور الزمن تبعيات دينية طائفية تمييزية تعيش تحت رحمة الغرباء ويقل عدد التابعين لكل طائفة بمرور الزمن نتيجة تعرض هذه الطوائف الى مختلف الضربات عبر التاريخ، وكل هذا كان سبباً رئيسياً لعدم تمكنه من توحيد قواه المشتتة حيث اوصلته الى هذه النتائج المزرية من التشتت وترك ارضه للغرباء ليحطموا كل اثر لحضارته الشامخة التي بناها عبر تاريخه الطويل.


 • -

ܫܘܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܝܼܠܵܝܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼـܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܘܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܘܲܪܕܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܚܘܼܪܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ، ܚܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܬܼܵܐ ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܟܬܵܒܹ݂̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪܝܹܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ.

ܚܲܒܪܹ̈ܐ: ܣܡܘܿܩܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܪܵܡܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܘܼܡܵܐ، ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܡܗܝܼܪܵܐ، ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܪܵܡܬܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ.

 1. ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܓܵܘ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܡܸܫܬܲܡܗܵܢܵܐ ܡܲܕܒ݂ܘܿܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ.

ܐ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܸܡܬܲܘܣܸܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܵܘ ܠܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ، ܚܵܠܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܚܵܠܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ، ܥܲܡܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼ ܒܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܚܸܪܒܵܐ، ܨܦܵܝܝܼ ..ܘܫܪ.

ܓ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܲܪܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܲܪܕܹܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܙܲܚܡܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܙܲܚܡܹܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܸܬ݂ܫܲܠܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܘܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܝܲܬܝܼܪ.

ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܙܩܵܦܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، ܘܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܬ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܗ ܐܲܝܟܼ: ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܒܪܵܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܢܵܬܼܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ، ܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ ܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ، ܥܸܙܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ ܥܸܙܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ، ܡܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܩܲܝܣܹ̈ܐ          .    ܒ. ܣܘܼܣܵܐ           .

ܓ. ܝܸܡܵܐ          .    ܕ. ܫܸܡܫܵܐ           .  

ܗ. ܟܲܪܡܵܐ         .    ܘ. ܚܵܬ݂ܵܐ             .

ܙ. ܥܵܒ݂ܵܐ           .    ܚ. ܚܘܼܪܒܼܵܐ           .

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ.             ܚܲܪܘܼܦܬܵܐ  ܒ.            ܦܵܬܼܵܢܹ̈ܐ  

ܓ              ܟܸܪ̈ܝܹܐ   ܕ.             ܫܲܚܝܼܢܵܐ  

ܗ.             ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ   ܘ.             ܫܸܚܬܵܢܵܐ

ܙ.             ܛܪܝܼܨܵܐ  ܚ.             ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ

 1. ܓܵܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ.

ܐ.  ܒܸܩܪܵܐ               (ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܒ.              ܚܸܠܝܵܐ  (ܥܲܢܒܹ̈ܐ، ܬܲܡܪܹ̈ܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ).

ܓ. ܠܲܝܠܹܐ               (ܒܲܗܪܵܢܵܐ، ܚܸܫܟܵـܢܵܐ، ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ).

ܕ. ܡܕܝܼܢܵـܬ݂ܵܐ              (ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܗ.               ܪ̈ܵܡܹܐ  (ܩܲܢܝܵܐ، ܛܘܼܪܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ).

 1. ܦܪܘܿܫ ܠܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܦܸܬ݂ܓܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

               ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ     ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܐ. ܫܸܡܫܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ.                              .

ܒ. ܥܲܢܒܹ̈ܐ ܒܲܣܝܡܹ̈ܐ.                               .

ܓ. ܦܵܬܼܵܐ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ.                               .

ܕ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ.                               .

ܗ. ܓܸܠܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ.                                 .

 1. ܬܲܪܸܨ ܠܦܵܘܕܹ̈ܐ ܕܦܸܬ݂ܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܝܲܠܘܼܕܵܐ ܫܘܼܡܵܢܬܵܐ                              .

ܒ. ܬܵܘܪܬܵܐ ܛܪܝܼܨܵܐ                              .

ܓ. ܪܵܡܵܐ ܓܘܼܕܵܐ                                 .

ܕ. ܒܵܓܝܼܪܵܐ ܣܘܼܣܝܵـܬ݂ܵܐ                              .

ܗ. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ                                .

ܘ. ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܪ̈ܘܼܡܚܹܐ                               .

ܙ. ܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܼܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ                             .

ܚ. ܥܝܼܪܵܩ ܚܸܡܵܢܵܐ                                .


 • -

ܣܚܒܪܬܐ ܕܢܝܢܘܪܬܐ ܠܣܒ݂ܬܗ̇

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܹ̈ܐ(ܟܡ). ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܗ̇ ܘܒܵܒܵܗ̇ ܕܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ.

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܗ̇ـܝ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܙܒ݂ܸܢܵܗ̇ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܪܵܬܲܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܸـܪܵܗ̇ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܣܩܘܼܦܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܘܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܵܗ̇ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܵܟܼܝ ܚܲܒܝܼܒܼܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ ܝ݇ܘܲܢܝ ܡܸܢܵܟܼܝ.

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܘܢܫܸܩܠܵܗ̇ ܠܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܘܝܘܼܗ݇ܒܸܠܵܗ̇ ܩܵܬܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ.

ܐ݇ܟ݂ܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܡܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܼܵܕܹܐ ܘܐܝܼܡܲܢ  ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܦܸܫܠܵܗ̇ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܕܥܸܪܵܗ̇ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܼܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ                   ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇.

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܟܹܐ            ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܓ. ܡܵܬܵܐ ܕܣܵܒ݂ܬܵܐ            ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܡ.

ܕ. ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܵܢܘܼܢܬܵܗ̇        .

ܗ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܙܒ݂ܸـܢܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ               ܚܲܒܝܼܒ݂ܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ.

ܙ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ                        ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ.

ܚ. ܐ݇ܟ݂ܸـܠܗ݇ܘܿܢ                        ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܛ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ               ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇.

    

 1. ܬܲܪܸܨ ܠܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ.ܒܫܲܝܢܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ                             .

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ                           .

ܓ. ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܒܪܵܬܵܐ                            .

ܕ. ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ                        .

ܗ. ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇                         .


 • -

ܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܝܠܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܣܘܟܠܗ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܘܗܘܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ. ܒܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܪܚܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ ܟܝܢܐ ܟܐ ܣܩܠ ܠܓܢܗ ܒܗܒܒܼ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܩܪܚ ܠܗܘܢ ܒܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ. ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܟܐ ܗܘܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܫܚܠܦܬܐ ܚܕܬܬܐ. ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܟܐ ܦܠܛܝ ܓܘ ܟܝܢܐ ܘܫܘܬܦܝ ܥܡ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܚܘܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ. ܠܐܟܼܐ ܒܕ ܚܙܚ ܫܒܼܪ̈ܐ ܒܥܪܩܐ ܘܒܪܚܛܐ ܘܛܐܘܠܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܬܡܐ ܒܕ ܚܙܚ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܪܐܙܐ ܪܐܙܐ ܒܪܩܕܐ ܘܒܙܡܪܐ ܥܠ ܩܝܢܬ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ.

ܓܘ ܨܡܚܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܕ ܒܢܝܣܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܟܐ ܬܠܐ ܚܕ ܒܩܐ ܕܓܠܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܦܝܫܐ ܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܒܣܟ̈ܐ ܕܢܝܣܢ، ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܪܡܙܐ ܘܪܗܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܛܠ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܚܘܕܪܐ ܚܕܬܐ ܕܫܪܘܝܐ ܝܠܗ ܒܩܝܢܘܬܐ ܘܦܩܚܬܐ ܕܒܒܠ̈ܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܕܟܠ ܛܥܘܢܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܟܝܢܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܝܗܘܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܕܫ̈ܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܗ̇. ܐܗܐ ܥܕܥܐܕܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܥܕܥܐܕܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܥܐܕܘܬ̈ܐ ܘܫܗܪ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܐ ܕܥܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܡܕܟܼܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܫܒܼܘܩ ܡ̣ܢ ܐܒܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܠܝܬܐ ܘܬܝܡܬ ܐܠܗܬܐ ܕܡܝܐ ܡܠܚܢ̈ܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܼܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܒܘ ܘܬܝܡܬ ܗܘܐܠܗܘܢ ܝܘܒܠ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܝܘܒܠܐ ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܠܚܡܘ ܘܠܚܡܐ، ܝܘܒܠܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗܘܐ ܡܡܘ ܘܐܢܫܪ ܟܝܫܪ.

ܝܘܒܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐܠܗܘܢ ܐܢܘ ܘܐܢܠܝܠ ܘܐܝܐ. ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܘܒܥܠܘ ܐܒܘ ܟܪܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܦܪܩܝ ܡ̣ܢ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܡܘܒܪܐܠܗ̇ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܚܕܥܣܪ ܣܛܢ̈ܐ ܩܐ ܕܦܠܫܝ ܥܡ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܐܠܗܬܐ ܐܝܐ ܡܗܘܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܦܩܘܕܘܬܐ. ܐܝܡܢ ܫܡܥܠܗܘܢ ܐܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܡܛܘܝܒܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܓܝܣܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܣܛܢ̈ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܟܢܟܘ. ܩܛܪܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕܐ ܟܦܫܬܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܐܫܘܪ ܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܥܠܝܗܝ ܠܦܠܫܐ ܥܡ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ. ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܨܦܚܠܗܘܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܬܝܡܬ ܘܕܒܼܩܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܦܩܘܕܐ ܕܣܛܢ̈ܐ ܟܢܟܘ ܘܩܡ ܕܪܐܠܗ ܓܘ ܒܝܬܐܣܝܪ̈ܐ ܘܕܒܼܩܠܗ ܠܬܝܡܬ ܘܦܠܓܼܠܗ ܐܠܗ̇ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܬ̈ܐ ܕܥܒܼܕܠܗ ܡܢܝܗܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܒܬܪ ܕܐܢܝ ܓܕܫܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ ܩܛܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܟܢܟܘ ܘܡܘܦܠܚܠܗ ܕܡܗ ܩܐ ܡܒܪܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܓܘ ܥܕܢܐ ܕܡܢܝܚܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܪܚܫܢܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܪܙܐ ܐܘ ܓܘ ܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܪܝܬܐ ܕܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܘܦܪܐ. ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܝܢܐ ܠܚܘܡܐ ܘܓܡܝܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܬܼܘܡܝܘܬܗ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܡܩܪܘܒܼܐ ܝܘܚ ܗܘܢܝ̈ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܼܝܠ ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܼܪܐ ܕܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܼܢܗܪ̈ܝܢ ܐܡܝܢ.


 • -

 • -

 • -

فيلم “الرحلة” قريبا في دور العرض السينمائي الفرنسية

بيان للنشر

بغداد ١١ /٢/ ٢٠١٩ 

 فيلم “الرحلة” قريبا في دور العرض السينمائي الفرنسية

يحتفي المركز العراقي للفيلم المستقل بالنجاحات التي حققها فيلم (الرحلة) في دور العرض السينمائية، حيث سيعرض يوم ١٢\٢\٢٠١٩ في اليونسكو في فرنسا متزامنا مع بدأ عرضه بتاريخ ٢٠\٢\٢٠١٩ في دور العرض السينمائية في فرنسا ويعتبر هذا مكمل لنجاحات الفيلم العالمية في العراق ولبنان ولأردن والامارات واسبانيا.

“الرحلة” اخر اعمالنا السينمائية للمخرج محمد جبارة الدراجي وهو الفيلم الذي مثل العراق رسمياً في ترشيحات الاوسكار العالمية، والذي تدور احداثة ضد التطرف والإرهاب ،الفيلم حضي باهتمام عالمي ومحلي من خلال مشاركته في أكثر من٤٠ مهرجانا دوليا حول العالم، وحظي بعرضٍ عالمي أول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ولندن السينمائي الدولي، وبوسان السينمائي الدولي، كما حصد  على اكثر من ١٠ جوائز عالمية.

تدور قصة الفيلم في بغداد عام ٢٠٠٦ حول سارة، وهي امرأة غامضة تجاوزت عقدها الثاني، محاولة التسلل الى داخل محطة القطار بصورة غريبة من خلال إخفاء نفسها بين زحمة المسافرين وهي تقدم على شيء غريب، ثم يتوقف الزمن فجأة، لتجد نفسها في مواجهة غير متوقعة مع طبقات المجتمع العراقي بتنوعه الجميل، وبسلسلة مصادفات تلتقي سارة بضحاياها، ففي كل لقاء نكتشف ان حياة سارة مفروضة علينا وهي تنازع معتقداتها.

نجد أنفسنا وسط ذروة من الاحداث حتى تجد نفسها مدركة لهموم بعضهم والتعايش معهم. هل أصبح الوقت متأخرا لترفع سارة يدها عن زناد الحزام الناسف المربوط بجسدها قبل تفجيره خلال حفل إعادة افتتاح محطة بغداد المركزية.

الفيلم يحمل وجوه جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية من ضمنهم الإعلامية الشابة زهراء غندور، وأمير علي جبارة، وعارضة الأزياء إيمان لعيبي وحنين رعد و زهراء عماد و أحمد لفتة عطية والموسيقار علي الخصاف وفرقته. الفلم من انتاج مشترك العراق، بريطانيا، فرنسا، هولندا.

يُعد المركز العراقي للفيلم المستقل هذه التجربة المهمة اضافة كبيرة لصناعة للسينما والثقافة العراقية الجديدة بعد ٢٠٠٣ ومصدر الإلهام لصناعة السينما حيث أنتج أكثر من ٢٠ فيلم طويل وقصير ووثائقي واخرج الدراجي خمسة افلام طويله كان سادسها (الرحلة).

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال ب:

المركز العراقي للفيلم المستقل

قسم الاعلام ٠٧٧٢١٦٧٢٢٤٠

 iifcfilmcenter@gmail.comالبريد الالكتروني :

https://www.facebook.com/thejourneyfilm       

 


 • -

Iraq in in 69th Berlin International Film Festival

A Statement issued by Ishtar Iraq Film Production with an address “Iraq in in 69th Berlin International Film Festival

 

Ishtar Iraq Film Production and Enki Film Academy announce that the film “Mosul 980” by the director Ali Mohammed Saeed has been officially selected and will be premiered in 69th Berlin International Film Festival 2019.

 

The film deals with Dura story, 17 years old kidnapped Yazidi girl disguised in ISIS uniform tries to escape form ISIS. She finds no way to break free, but a military vehicle set on explosives.

Mosul city, 400 km north of Baghdad, was occupied by Islamic State of Iraq and the Levant in 2014 for more than two years. The film was shot in 2018 in Mosul after few months of liberating the right side of the city which in the film has shot. The Popular Mobilization Forces has collaborated with the film crew logistically and secure the shooting locations. That because the right side of the city was controlled and protected by PMF throughout the shooting period.

 

Mosul 980 is the first film for Ali Mohammed Saeed and the leading bright actress Redhab Ahmad. Enki Film academy which based in United State, contributed in producing the film with Ishtar Iraq film production which based in Baghdad and Amman, and Art City Company Film Production which placed in Baghdad. Premiering the film in 69th Berlin International Film Festival considers the first one for Enki Film Academy and Ishtar Iraq Film Production.

Berlin International Film Festival is one of the “Big Three” alongside the Venice Film Festival and Cannes Film Festival. The festival will be held from 7th to 17th of February 2019.The director will attend the event to represent the film and talk about the conditions during the shooting and production the film. Iraq will be participated in 69th Berlin International Film Festival by only “Mosul 980”.

 

For more Information, please contact Ishtar Iraq Film Production on: Info@ishtariraq.com

For more information, please visit: https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.html?film_id=201917271


 • -

العراق في مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته ٦٩

بيان صادر عن شركة عشتار عراق لأنتاج السينمائي، وعنوانه “العراق في مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته  ٦٩” .

 

السينما العراقية تُحلق عالمياً عبر (موصل ٩٨٠) في مهرجان برلين السينمائي الدولي

تعلن شركة عشتار عراق لأنتاج والتوزيع السينمائي وبالتعاون مع أكاديمية إنكي للفيلم عن اختيار الفيلم القصير “موصل ٩٨٠” للمخرج علي محمد سعيد في مسابقة أجيال لمهرجان برلين السينمائي الدولي (ألمانيا) لسنة ٢٠١٩ في أول عرض دولي للفيلم.

تدور قصة الفيلم حول فتاة ايزيدية درة ذات العمر سبعة عشر عامآ تحاول الهروب من خاطفيها من مليشيات الدولة الاسلامية (داعش) في أول أيام من عمليات تحرير الموصل لعام ٢٠١٧. فتضطر لتنكر بملابس مقاتل داعشي لكنها لا تجد وسيلة للهروب سوى استخدام سيارة مفخخة.

صور الفيلم سنة ٢٠١٨ في محافظة الموصل نفسها بعد أشهر قليلة من أنتهاء عمليات تحرير الجانب الأيمن من المدينه. تم التصوير بمشاركة كوادر عراقية شابه وبالتعاون مع مؤسسة الحشد الشعبي قسم الأعلام الحربي التي وفرت الدعم اللوجستي والامني خلال مدة التصوير.

الفيلم يعتبر أول عمل أخراجي لمخرج علي محمد سعيد وبطولة الشابة الواعده رضاب أحمد. ساهم في أنتاج الفيلم أكاديمية إنكي للفيلم ومقرها أمريكا والعراق مع شركة عشتار عراق لأنتاج السينمائي ومقرها بين بغداد وعمان مع شركة مدينة الفن لأنتاج السينمائي والتلفزيوني و مقرها بغداد. وتُعتبر مشاركه فيلم “الموصل ٩٨٠” للمخرج علي محمد سعيد في هذا المهرجان أفتتاحية سينمائية لشركة عشتار عراق وأكاديمية إنكي.

يُعد مهرجان برلين السينمائي الدولي من أهم المهرجانات العالمية، ويعقد هذا العام في شهر شباط في الفترة ٧ – ١٧. وسوف يكون المخرج حاضرآ طوال أيام المهرجان لتمثيل فيلمه والمناقشة والحديث عن أجواء وظروف أنتاج الفيلم.

مشاركه فيلم “الموصل ٩٨٠” تعتبر هي المشاركة العراقية الوحيده في مهرجان برلين بدورتة ٦٩.

 

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بشركة عشتار عراق لإنتاج السينمائي على: Info@ishtariraq.com

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة:

https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.html?film_id=201917271


 • -

Min Födelsedag Glädjen

April är glädjen av assyrisk födelsedag

i denna dag sprider det barbariska hatet

för att stoppa min lycka

för att stoppa min glädje

för att förgifta min luft

för att döda mina förhoppningar

för att döda min andas frihet.

 

I varje hörn av mitt land

hatet för den mänskliga andan

släpps över den gröna marken

lagstadgade terrorister

sprider döden

frihetens hatare i handen svärden

i gudens namn slaktar mänskliga andan.

 

April min skapelse

min existens full­komlighet

min mänskliga civilisation

i din festival stannade tiden

solen föll

månen föll

godhet och sanningen

har inget rum

ondskan segrade

döden spred över slätten

på berget topparna

ivarje by

i varje hem

till alla som har korsets tecken.

 

Här i min lilla by

där i varje trakt av våren

hövdingens vilda hundar

blodets törstiga barbarer

river min kropp på min födelsedag

kör de gamla och sjuka till floden

tar spädbarn från mammornas bröst

 

Godheten dör på varje hörn av mitt land

alla som delade min sorg och glädje

vilda vargar morgonen och kväll

svärd river spädbarn

min mänskliga framtid

fältet brännas ner

min försörjning

mitt levande bröd

lämnar mig naken

under nattens petition

under solens petition

ingen taket att sova under

igudens namn mänskligheten.


 • -

Viljan

Översättning från mina assyriska dikter

 

Se inte på din kärlek med högmod

 gå inte vid den passerande vinden

bli inte lurad av vissnade höstblommors skönhet,

och vårens knoppar eller spädbarnets doft,

och sandens hägringar i solnedgång.

 

Plocka en blomma från min inhägnade trädgård

drick av mina massakrerade tårar

doppa dig i min krossade kropps vatten

marschera inte på väg med de som lurar

 Jag väntar på din vissnande kropp

Jag väntar på dina i förtids grånande hårsvall

innan jag hamnar i Hiroshimas paradis.

 

Marschera inte under våldförare i månens ljus

bry dig inte om papegojas härmande tjatter

om du ler mot dem

blir de fredliga som duvor

om du avslöjar deras skam

blir de vilda som vargar

de fyller sina magar med förälskade och älskandes kroppar

och de släcker sin törst av förälskade hjältar.

 

leta efter din kärlek,

bland vårens blommor

leta efter din resande vän bland tysta gudar

marschera under din skinande stjärnas ljus

plocka din blomma bland vårens blommor

ge den livet från din våta andedräkt

ge den högsommarvärme från dina bröst

och när du träffar din längtans vän

ge honom din eviga blomma

och bli hans eviga livs hopp

då har du träffat din eviga kärlek.

 


 • -

بصيص امل في لهيب الكفر

اصل القصيدة باللغة الاشورية

الليل ينشر اجنحته في داري

امواج الفرات  تلملم جسدي

وتماثيل حضارتي تحت اقدام الطغاة

ودموعي تسقي ارض الرافدين المحترقة

تروي سهول نينوى  الباكية.

__

تلهفي لمياه الرافدين يملؤني شوق الحياة

امنيتي تهدئة عواصف الظلام في سمائي

وسماع ضحكة الاطفال  في مدينتي

واغنية الفرح لتملأ زوارق  الفرات.

__

لم اكف للبحث عن مياه تسقي شجرتي

وشوق طفولتي لقهقهات اطفال قريتي

وذكريات الربيع والعصافيرتملأ مدينتي

جارياً وراء بصيص امل عبر السنين

واذا بلهيب الكفر يحرق ارض الرافدين

وانا لا ازال مبعثر الافكار بين الدجالين.

__

بصيص املنا يحترق في لهيب الكفر

وارضنا يدنسها الوحوش الضارية

ونحن لانبالي مع من نسير في السفر

لا نتضامن مع اخوة لنا لقصر النظر

نعانق السارق ونأوي غريب داري

نهلهل للغريب ورفقة غراب البراري.

__

من يسمع صراخك يا وطني

لم يبق فيك الا الخراب والفتن

وجند اله الشر يقطع رقاب الاطفال

من يطفئ حريق زنى الكفار

اصبح نكاح الجهاد منزلات الاله

والزواج بالقاصرات حلال

وشريعة الغابة ترقص باجلال.

__

اين انت  يا ابن الرافدين في المسار؟

الم تكن انت من جئت بعوالم الاسرار؟

الم تكن من الاولين بقوانين الكمال؟

الم تبني برج بابل والجنائن المعلقة؟

حينها كان الاخرون يعيشون في البراري

واليوم اصبحت مأواْ للفاسدين والاشرار.


 • -

ܒܝܬܣܚܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7. ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                               

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

فيلم الرحلة

بيان للنشر الفوري :-  بغداد١٨ / ٢٠١٨/٩

فيلم “الرحلة” يمثل العراق في محفل الاوسكار

بكل فخر واعتزاز تعلن وزارة الثقافة العراقية، دائرة السينما والمسرح والمركز العراقي للفيلم المستقل ترشيح الفيلم العراقي “الرحلة” للمخرج محمد جبارة الدراجي لتمثيل العراق في ترشيحات جوائز الاوسكار العالمية لعام  ٢٠١٩.

بعد النجاح الذي حققه فيلم “الرحلة” في المحافل العالمية والدولية وانطلاقاته من مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان لندن و دبي ومهرجانات عالمية اخرى وبعد نجاحه المنقطع النظير في السينمات العراقية وارجاعه الثقة للفيلم العراقي بعد ٢٧ سنه من الانقطاع عن دور السينما التجارية، اشاد النقاد العالميين والمختصين في السينما بالفيلم ويعتبرونه واحد من اهم الافلام العربية للعام ٢٠١٧.

تدور قصة “الرحلة” حول سارة ذات الثلاثة والعشرون ربيعا والتي تحاول الدخول الى المحطة العالمية للقطارات في بغداد وهي تحمل حزاما ناسفا مربوط بجسدها، وبعد ان تقبض بيدها على المتفجر، ومن خلال هذه الاجواء يقدم الدراجي صورة جديدة وهو يستعرض طبقات المجتمع العراقي بتنوعه الجميل وبسلسلة مصادفات تلتقي سارة بضحاياها، ففي كل لقاء نكتشف ان حياة سارة مفروضة علينا وهي تنازع معتقداتها، نجد انفسنا وسط ذروة الاحداث.

صور“الرحلة” سنه ٢٠١٦ في بغداد ،حيث تم انتاجه من قبل بريطانيا ،هولندا ،فرنسا والعراق ،الفيلم يحمل وجوه  جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية من ضمنهم الإعلامية الشابة زهراء غندور، أمير علي، عارضة الأزياء إيمان لعيبي وحنين رعد ، الموسيقار علي الخصاف و زهراء عماد.

الحملة الاعلامية  في امريكا والعالم لترشيح “الرحلة” لجوائز الاوسكار ستكون برعاية “مبادرة تمكين” التي يرعاها البنك المركزي العراقي والممولة من المصارف العراقية.

للمركز الكثير من الافلام التي تم ترشيحها للاوسكار مثل فيلم “احلام” ٢٠٠٧ و”ابن بابل” ٢٠١١ للمخرج محمد جبارة الدراجي وغيرها من الافلام الطويلة والقصيرة التي حازت على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية المهمة ووزعت الافلام في كثير من دور العرض السينمائية في العالم.الجدير بالذكر ان المركز العراقي للفيلم المستقل له دور فعال في النهوض بصناعة السينما في العراق والارتقاء بها للمستوى العالمي.

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال بـ (المركز العراقي للفيلم المستقل).

قسم الاعلام: ٠٧٧٢١٦٧٢٢٤٠

البريد الالكتروني:iifcfilmcenter@gmail.com

https://www.facebook.com/thejourneyfilm

https://www.facebook.com/Iraqi-Independent-Film-Center-181142511916693/


 • -

ܫܓܝܥܘܢܐ ܘܗܘܢܘܢܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܫܓܝܼܥܘܿܢܵܐ ܘܗܲܘܢܘܿܢܵܐ


 • -

ܩܘܣܪܬܐ ܕܫܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܩܘܣܲܪܬܵܐ ܕܫܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

 


 • -

ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܘܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ.

1. ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܲܩܡܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ. ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܥܲܡܹܗ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ[1] ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܥܲܚ ܒܲܩܪܲܚ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ، ܟܹܐ ܒܲܩܪܲܚ ܟܡܵܐ (ܡܵܐܩܵܐ ܡܵܩܲܕܪܵܐ) ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

܀ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)         

܀ ܚܲܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܬܸܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܢܝܼܡܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܸܫ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)

ܒܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 20 21 22 23 24… 30 31 32 33 34 35..  ܘܫܪ.

ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܕܵܐ ܬܪܹܝ ܬܲܪܬܹܝ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܡܫܵܐ ܚܲܡܸܫ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܘܼܢܲܝܗܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ، ܚܲܕ ܟܵܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܬܸܪܡܵܠܵܐ، 1ܟܓܼ، 1ܠ، 1ܟܲܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ، ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.

ܘܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܒܲܩܪܸܬ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܨܸܬ ܐܵܡܪܸܬ ܟܡܵܐ، ܡܵܐܩܵܐ ܝܲܢ ܡܵܩܲܕܪܵܐ؟ ܘܠܐܲܟ݂ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܹܟܲܪ، ܟ̰ܵܝܹܐ (ܫܵܝܹܐ)، ܪܸܙܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܐܵܐܲܪ، ܦܵܘܚܵܐ، ܝܕܵܥܬܵܐ، ܫܘܼܦܪܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܙܕܘܿܥܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܦܪܵܓܹܐ، ܥܲܦܪܵܐ (ܥܘܼܦܪܵܐ)، ܕܸܚܢܵܐ، ܟܘܼܚܠܵܐ[2]، ܣܦܝܼܪܬܘܿ، ܟܵܘܣܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܫܲܟ݂ܪܵܐ[3].. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ:

܀ ܐܝܼܬ  ܠܲܢ ܬܪܹܝ ܟܘܵܪܹܐ ܕܪܸܙܵܐ.

܀ ܫܬܹܐܠܝܼ ܬܪܹܝ ܟܵܣܹܐ ܕܡܝܼܵܐ.

܀ ܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ ܕܫܹܟܲܪ ܓܵܘ ܟ̰ܵܝܝܼ.

܀ ܠܲܚܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ.

܀ ܟܵܘܣܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.

܀ ܝܸܡܝܼ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ 5 ܕܠ. (ܕܹܣܝܼܠܲܬܪܹܐ) ܡܸܠܚܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

܀ ܒܢܵܬܹܐ ܕܡܵܬܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ.

܀ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܘܹܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ.

܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.

܀ ܥܲܦܪܲܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܹܐ.

[1] ܡܫܪܪܢܐ: ܦܵܣܩܵܢܵܐ، ܩܵܛܥܵܢܵܐ

[2] ܟܘܼܚܠܵܐ: ܟܹܗܘܼܠ

[3] ܫܟ݂ܪܐ: ܥܲܪܲܩ