Nohadra Post

 • -

 • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܕܪܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..

 


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

السيف على شعبي يعود

جحافل البرابرة تحط على بلادي

السيل الفاحش

بذور الخبث

اعداء الانسانية

ثقافة الانحطاط

جمهرة الكفر على شعبي سيفهم يعود.

 

اليوم يغزو ارض العراق… الارهاب

وكل قرن السيف من رقاب شعبنا لا يغيب

بناتنا غنائم قوى الكفر في المغيب

غزاة ارضنا يحرقون كل يابس واخضر

ونحن ننتظر الخلاص من الغريب

نحن في سباق مع الموت

تاركين الوطن تحت اقدام الطغاة

وطوابير شعبنا بانتظار ملجئ امين.

 

ترك شعبنا تقاليد الدفاع عن النفس

استسلمنا للسيف واصبح اسيادنا الغزاة

نادينا على الارض السلام وقبلنا البرابرة

قسمنا شعبنا الى طوائف تحت راية الهية

تركنا الارهاب يدمر تراثنا فخر المدنية

واصبحنا عبداً لمن دمر حضارة الخلود الابدية

 

فرحتنا بكاء ونوح وولولة

قاعاتنا مليئة بمقدمي العزاء

ونحن غير داركين، ليس لنا مدافعين

وخلاصنا من الارهاب بعيد

تحت حكم احزاب باسم الدين

نحن فقط في جدال ونقاش المجانين

والوطن يحكمه اليوم السراق والدجالين

وابنائه البررة يقاتلون الارهابيين

والشبيبة في كل شبر من ارض النهرين

ينادون بالعدالة وقصاص الفاسدين.

 

يا ابناء الحكماء لبلاد الرافدين والمخلصين

كيف تقبلون ان يسلط على ارضكم القتلة

كيف تقبلون الاضطهاد والمجازر على مر القرون

اجمعوا ابنائكم وطهروا حقولكم من الفاحشين

نظموا الشبيبة وحرروا ارضكم من الارهابيين

لكي يعيش شعبنا على ارضه ومزامير السلام.

 

يسأل العراق ان كنا حقاً احفاد الابطال

ان كنا ابناء اصلاء لبلاد الرافدين

 ان كانت خصائصنا حقيقة تعود لاجدادنا

كيف نقبل عبودية الحفاة واقزام الغازين

كيف نقبل ظلم الكفار والدجالين

كيف نمد رقابنا تحت سيف الارهابيين.

 

يا وارثي حضارة  بلاد الرافدين الشامخين

ويل لكم لعيشكم تحت رحمة سيف الناقصين

الموت بشرف خير لكم ولا عبودية الساقطين

موت المناضلين لكم ولا رحمة من المتوحشين

الموت في ساحة الكفاح ولا موت ونحن مغتربين

موت الاحرار ولا سيف يعود علينا عبر السنين.

 

نيسان 2015 سويد

 

 


 • -

بصيص امل في لهيب الكفر

الليل ينشر اجنحته في داري

امواج الفرات  تلملم جسدي

وتماثيل حضارتي تحت اقدام الطغاة

ودموعي تسقي ارض الرافدين المحترقة

تروي سهول نينوى  الباكية.

تلهفي لمياه الرافدين يملؤني شوق الحياة

امنيتي تهدئة عواصف الظلام في سمائي

وسماع ضحكة الاطفال  في مدينتي

واغنية الفرح لتملأ زوارق  الفرات.

لم اكف للبحث عن مياه تسقي شجرتي

وشوق طفولتي لقهقهات اطفال قريتي

وذكريات الربيع والعصافيرتملأ مدينتي

جارياً وراء بصيص امل عبر السنين

واذا بلهيب الكفر يحرق ارض الرافدين

وانا لا ازال مبعثر الافكار بين الدجالين.

بصيص املنا يحترق في لهيب الكفر

وارضنا يدنسها الوحوش الضارية

ونحن لانبالي مع من نسير في السفر

لا نتضامن مع اخوة لنا لقصر النظر

نعانق السارق ونأوي غريب داري

نهلهل للغريب ورفقة غراب البراري.

من يسمع صراخك يا وطني

لم يبق فيك الا الخراب والفتن

وجند اله الشر يقطع رقاب الاطفال

من يطفئ حريق زنى الكفار

اصبح نكاح الجهاد منزلات الاله

والزواج بالقاصرات حلال

وشريعة الغابة ترقص باجلال.

اين انت  يا ابن الرافدين في المسار؟

الم تكن انت من جئت بعوالم الاسرار؟

الم تكن من الاولين بقوانين الكمال؟

الم تبني برج بابل والجنائن المعلقة؟

حينها كان الاخرون يعيشون في البراري

واليوم اصبحت مأواْ للفاسدين والاشرار.

آب 2014


 • -

ذبح الفرح في اعياد ميلادي

نيسان فرح ميلاد اشوري

من اين جاء هذا الجراد

ليحجب عني فرحي

 ليبعد عني سعادتي

ليحجب عني شمس حريتي.

 

في كل بقعة من ارضي  تنهش السيوف جسدي

تحرق كل يابس واخضر

تنتشر فرق الارهاب والموت

لذبح فرح اعياد ميلادي وشمس حريتي.

 

نيسان، رمز الخلق وكمال الوجود

وحضارة الكون ورقي الانسانية

في اعيادك توقف الزمن

سقطت الشمس

سقط القمر

تقهقر الخير

وانتصر الشر.

 

مات الخير في كل بقعة من ارضي

وحتى الذين كنت اقاسمهم بالامس رغيفي

صاروا ذئابا متوحشة

لينهشوا اجساد اطفالنا

ليحرقوا حقول قوتنا

ويتركوننا عراة

تحت رحمة الليالي القارصة

والشمس الحارقة

لا بيت يأوينا

لا كهف يحمينا.

 

هنا في قريتي الصغيرة

وهناك في كل بقعة من ارض الربيع

يطلق الوالي كلابه المتوحشة

وجحوشه المتعطشة للدماء

لينهشوا جسد ي في اعياد ميلادي

الشيخ والمريض يرمى في النهر

والرضيع يخطف من حضن امه

الحاملات تشق بطونهم ببنادق البربرية

الفتيات تؤخذن غنيمة للاشرار

والفتيان يطلق عليهم الرصاص

لم يبق حيا من ابناء قريتي

الا من احتمى تحت اشلاء الاموات.

 

ماذا اقول لكل هذه الاديرة

ماذا اقول لشهداء رهباننا

والمؤمنين من الرعية

ماذا اقول لعظام امي وابي

في حكاري وطورعبدين

 وقرانا المختفية

ماذا اقول لارضي المحروقة

واكيتو يشرب من ماء الحزن

وانا في سوق الغاصبين

في ثرثرة ابدية.

 

ماذا اقول لكم يا ابناء امتي

كيف اسرد لكم كارثتي

حياتي كلها اغنية الموت

انا  عشقت الحزن

انا عشقت السقوط

انا عشقت الهزيمة

حتى سئمت مني الانسانية.

 

ايها الهاربون من الموت

ايها الباحثون عن خيمة الامان

لا تهربوا وتتركوني وحدي

وفي الغربة تغنون لارضي

في الغربة تنادون لبناء قريتي

في الغربة تغنون للعودة

وموتي بطيء في شوارع قريتي

موت الربيع بطيء في كل زاوية من وطني.

 

مر قرن على قتل شعبي

مر قرن على ترك وطني

مر قرن على سلب ارضي

مر قرن ولم اطالب ببناء بيتي

مر قرن وانا اعيش في الحزن.

 

لتكن ذكرى السيف قوة مطلبي لارضي

لتكن ذكرى السيف قوة لوحدتي

لتكون ذكرى السيف قوة لبناء قريتي

لتكن ذكرى السيف قوة ارجاع حقي

ارجاع انسانيتي

وعودتي لارضي.

 

نيسان 2013


 • -