Learn Assyrian

Here you can find lessons for beginner, advanced lessons, grammar, themes, memory games, flip books and stories.

Assyrian Printed Material Outside Sweden

Assyrian printed material for both adults and Children which is used in Swedish schools.

Assyriska Tryckt Material Sverige

Assyriska Materialet antas till olika typer av nivåer för undervisning av språkets grunderna och skolverkets grundskolans läroplan i Sverige.