Author Archives: admin

 • -

 • -

 • -

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܕܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܡܬܘܚܡܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܚ ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܣܘܟܠܢ ܝܠܗ ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܫܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕܟܐ ܗܡܙܡ ܒܗ̇ܘ ܠܫܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܒܝܗ ܟܐ ܡܨܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬܪ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ، ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ ܕܟܐ ܗܡܢ ܘܚܦܛ ܠܚܡܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܪܥܗ ܘܟܐ ܝܗܒ݂ܠ ܕܘܒ݂ܚ̈ܐ ܒܐܓܼܘܢܗ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܐܬܪܗ.

ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܟܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܝܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܝܘܢܐ ܓܘ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܦܝܫܬܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܫܘܦܗ̇ ܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܡܪܐ ܠܝܪܬܘܬܗ̇ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗ̇ـܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܕ ܫܝܦܐ ܘܦܢܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ[1] ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܗ̇ ܘܒܕ ܚܦܛܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܪ̈ܚܘܩܐ ܘܠܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܨܐ ܒܩܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܙܕܩ̈ܗ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ.

ܝܕܝܕܢ[2] ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܙܝܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܗܠܒܬܐ ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܝܚ ܒܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܐܪ̈ܥܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܠܬܫܥܝܬܢ، ܠܡܪܕܘܬܢ، ܘܒܨܪܬܐ ܕܪܓܼܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܕܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܢܫܢ ܐܚܪ݇ܢܐ ܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗ̇ـܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܦܛ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܘܠܫܢܗ.

ܐܗܐ ܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܝܢܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܐܝܡܢ ܕܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܒܝܕܥܐ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܒܢܚ ܘܡܩܡܚ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܗ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܠܚܝܡܐ ܘܡܘܕܒ݂ܩܐ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ݂ܒܼܝ̄ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ، ܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܒܕ ܡܨܚ ܠܢܛܪܐ ܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ ܕܝܗ̇

[2] ܝܕܝܕܢ: ܥܙܝܙܢ، ܡܘܚܒܢ


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Palm Reader Book 2

3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”3518″][/3d-flip-book


 • -

 • -

فيلم الرحلة

بيان للنشر الفوري :-  بغداد١٨ / ٢٠١٨/٩

فيلم “الرحلة” يمثل العراق في محفل الاوسكار

بكل فخر واعتزاز تعلن وزارة الثقافة العراقية، دائرة السينما والمسرح والمركز العراقي للفيلم المستقل ترشيح الفيلم العراقي “الرحلة” للمخرج محمد جبارة الدراجي لتمثيل العراق في ترشيحات جوائز الاوسكار العالمية لعام  ٢٠١٩.

بعد النجاح الذي حققه فيلم “الرحلة” في المحافل العالمية والدولية وانطلاقاته من مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان لندن و دبي ومهرجانات عالمية اخرى وبعد نجاحه المنقطع النظير في السينمات العراقية وارجاعه الثقة للفيلم العراقي بعد ٢٧ سنه من الانقطاع عن دور السينما التجارية، اشاد النقاد العالميين والمختصين في السينما بالفيلم ويعتبرونه واحد من اهم الافلام العربية للعام ٢٠١٧.

تدور قصة “الرحلة” حول سارة ذات الثلاثة والعشرون ربيعا والتي تحاول الدخول الى المحطة العالمية للقطارات في بغداد وهي تحمل حزاما ناسفا مربوط بجسدها، وبعد ان تقبض بيدها على المتفجر، ومن خلال هذه الاجواء يقدم الدراجي صورة جديدة وهو يستعرض طبقات المجتمع العراقي بتنوعه الجميل وبسلسلة مصادفات تلتقي سارة بضحاياها، ففي كل لقاء نكتشف ان حياة سارة مفروضة علينا وهي تنازع معتقداتها، نجد انفسنا وسط ذروة الاحداث.

صور“الرحلة” سنه ٢٠١٦ في بغداد ،حيث تم انتاجه من قبل بريطانيا ،هولندا ،فرنسا والعراق ،الفيلم يحمل وجوه  جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية من ضمنهم الإعلامية الشابة زهراء غندور، أمير علي، عارضة الأزياء إيمان لعيبي وحنين رعد ، الموسيقار علي الخصاف و زهراء عماد.

الحملة الاعلامية  في امريكا والعالم لترشيح “الرحلة” لجوائز الاوسكار ستكون برعاية “مبادرة تمكين” التي يرعاها البنك المركزي العراقي والممولة من المصارف العراقية.

للمركز الكثير من الافلام التي تم ترشيحها للاوسكار مثل فيلم “احلام” ٢٠٠٧ و”ابن بابل” ٢٠١١ للمخرج محمد جبارة الدراجي وغيرها من الافلام الطويلة والقصيرة التي حازت على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية المهمة ووزعت الافلام في كثير من دور العرض السينمائية في العالم.الجدير بالذكر ان المركز العراقي للفيلم المستقل له دور فعال في النهوض بصناعة السينما في العراق والارتقاء بها للمستوى العالمي.

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال بـ (المركز العراقي للفيلم المستقل).

قسم الاعلام: ٠٧٧٢١٦٧٢٢٤٠

البريد الالكتروني:iifcfilmcenter@gmail.com

https://www.facebook.com/thejourneyfilm

https://www.facebook.com/Iraqi-Independent-Film-Center-181142511916693/


 • -

ܫܓܝܥܘܢܐ ܘܗܘܢܘܢܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܫܓܝܼܥܘܿܢܵܐ ܘܗܲܘܢܘܿܢܵܐ


 • -

ܩܘܣܪܬܐ ܕܫܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܩܘܣܲܪܬܵܐ ܕܫܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

 


 • -

ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܘܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ.

1. ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܲܩܡܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ. ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܥܲܡܹܗ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ[1] ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܥܲܚ ܒܲܩܪܲܚ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ، ܟܹܐ ܒܲܩܪܲܚ ܟܡܵܐ (ܡܵܐܩܵܐ ܡܵܩܲܕܪܵܐ) ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

܀ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)         

܀ ܚܲܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܬܸܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܢܝܼܡܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܸܫ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)

ܒܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 20 21 22 23 24… 30 31 32 33 34 35..  ܘܫܪ.

ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܕܵܐ ܬܪܹܝ ܬܲܪܬܹܝ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܡܫܵܐ ܚܲܡܸܫ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܘܼܢܲܝܗܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ، ܚܲܕ ܟܵܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܬܸܪܡܵܠܵܐ، 1ܟܓܼ، 1ܠ، 1ܟܲܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ، ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.

ܘܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܒܲܩܪܸܬ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܨܸܬ ܐܵܡܪܸܬ ܟܡܵܐ، ܡܵܐܩܵܐ ܝܲܢ ܡܵܩܲܕܪܵܐ؟ ܘܠܐܲܟ݂ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܹܟܲܪ، ܟ̰ܵܝܹܐ (ܫܵܝܹܐ)، ܪܸܙܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܐܵܐܲܪ، ܦܵܘܚܵܐ، ܝܕܵܥܬܵܐ، ܫܘܼܦܪܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܙܕܘܿܥܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܦܪܵܓܹܐ، ܥܲܦܪܵܐ (ܥܘܼܦܪܵܐ)، ܕܸܚܢܵܐ، ܟܘܼܚܠܵܐ[2]، ܣܦܝܼܪܬܘܿ، ܟܵܘܣܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܫܲܟ݂ܪܵܐ[3].. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ:

܀ ܐܝܼܬ  ܠܲܢ ܬܪܹܝ ܟܘܵܪܹܐ ܕܪܸܙܵܐ.

܀ ܫܬܹܐܠܝܼ ܬܪܹܝ ܟܵܣܹܐ ܕܡܝܼܵܐ.

܀ ܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ ܕܫܹܟܲܪ ܓܵܘ ܟ̰ܵܝܝܼ.

܀ ܠܲܚܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ.

܀ ܟܵܘܣܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.

܀ ܝܸܡܝܼ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ 5 ܕܠ. (ܕܹܣܝܼܠܲܬܪܹܐ) ܡܸܠܚܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

܀ ܒܢܵܬܹܐ ܕܡܵܬܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ.

܀ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܘܹܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ.

܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.

܀ ܥܲܦܪܲܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܹܐ.

[1] ܡܫܪܪܢܐ: ܦܵܣܩܵܢܵܐ، ܩܵܛܥܵܢܵܐ

[2] ܟܘܼܚܠܵܐ: ܟܹܗܘܼܠ

[3] ܫܟ݂ܪܐ: ܥܲܪܲܩ


 • -

ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ  ܗ̇ܘ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܘܣܸܕܪܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ، ܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ …ܘܫܪ.

ܣܲܓܝܐܵܢܵܝܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܪܸܩ ܒܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܬܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܥܣܝܼܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

 ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ، ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܕܬܸܫܥܵܐ، ܕܐܸܡܵܐ، ܕܐܲܠܦܵܐ، ܕܡܸܠܝܘܿܢܵܐ، ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬـܝܼ ܬܪܹܝ، ܕܚܲܡܫܝܼ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ. ܬܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܲܚܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇، ܪܲܚܵܛܬܵܐ ܕܬܪܹܝ، ܫܵܡܝܼܪܵܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܕܣܸܕܪܵܗ̇.. ܘܫܪ.

܀ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ 1- 9 ܥܲܡ 20، 30… 100، 200… 1000، 2000…1000000 ܡܲܨܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹܐ ܣܸܕܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟ: ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬ݂ـܝܼ ܚܕܵܐ، ܕܐܸܡܐ ܘܚܲܕ݇.. ܘܫܪ. ܚܙܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ

 

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ

2= ܬܪܲܝܵـܢܵܐ

3= ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ

10= ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

11= ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

 

 

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ

2= ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

3=ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ

10=ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

11=ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ

30= ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ

40= ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ

50= ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ

60= ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ

70= ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ

80= ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ

90= ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ

100= ܐܸܡܵܝܵܐ

1000= ܐܲܠܦܵܝܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ

101= ܕܐܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ

30=ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ

40=ܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

50=ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ

60=ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ

70=ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

80=ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ

90=ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

100=ܐܸܡܵܝܬܵܐ

1000=ܐܲܠܦܵܝܬܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܕܵܐ

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݇

1001= ܕܐܲܠܦܵܐ ܘܚܕܵܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܕ 13، 15،

                                               .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܢܸܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܵܐ ܕ 80، 9، 12، 40، 120، 1000

    ܬܡܵܢܝܼ                                  .

 

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܨܸܨܪܹ̈ܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܪܘܼܡܬܵܐ، ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.

ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ                                   .

                                           .

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܒܪܵܬܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܚܲܩܠܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܬܵܘܪܹ̈ܐ

 ܒܪܵܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ                              .

                                          .

                                          .

 

 1.  ܟܬܘܿܒ݂ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܬܠܵܬܼܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ، ܥܣܲܪ، ܫܒܲܥ، ܚܲܕܸܥܣܲܪ، ܥܸܣܪܝܼ.

  ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ                             .

                                          .

                                          .

 

 


 • -

ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

1. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܹܐܒܼܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܚܵܘܚܵܐ ܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܟܵܘܹܐ ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܿܬ݇ܫܟܘܼܪܹܐ ܡܲܣܵܐܬ݂ܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܪ̈ܢܸܒ݂ܹܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ ܟܬ݂ܵܒܹܐ .. ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܲܢ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ ܚܵܘ̈ܚܹܐ ܐܲܪ̈ܡܘܿܢܹܐ ܟܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܣܸܡܘܿܪܹ̈ܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܘܲܚ ܙܵܘܥܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܙܵܘܥܹܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܚܕܵܢܵܝܹܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܠܵܬ݇ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܠܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

 1. ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ.. ܘܫܪ.
 2. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵـܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.
 3. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ (ܘܼܬܵܐ ܘܿܬܵܐ ܝܼܬܵܐ) ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܲܘܥܹ̈ܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܗ.ܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܥܬܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܝܲܢ ܒܵـܬܘܵܬܵܐ، ܩܘܼܠܬܵܐ ܩܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܠܬܼܵܐ ܩܲܠ̈ܝܵـܬܼܵܐ… ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ:

 1. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܢܘܼܢ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܹܒܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ… ܘܫܪ.
 2. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܵܢܵـܝܹܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܵܬ݂ܵ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܿܪܹܐ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܐܸܪܚܹܐ ܐܸܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܚܵܬ݂ܵܐ ܚܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 3. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬ ܕܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، ܘܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܘܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵܢܹܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܚܕܵܐ ܝܘܼܬ ܙܩܝܼܦܬܵܐ (ܝܵ) ܐܲܝܟܼ: ܓܵܡܘܿܫܬܵܐ ܓܵܡܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ، ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܲܠܒ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܣܘܼܣܬܵܐ ܣܘܼܣܝܵܬ݂ܵܐ، ܬܵܘܪܬܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܩܘܼܠܬܵܐ ܬܩܘܼܠܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܢܘܿܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܦܬ݂ܘܠܬܵܐ ܦܬܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܸܟܬܼܵܐ ܬܸܟ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܙܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ ܓܲܪ̈ܓܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ، ܫܲܪܚܬܵܐ ܫܲܪ̈ܚܝܵـܬ݂ܵܐ، ܢܵـܬ݂ܵܐ ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܘ ܕܢܩܒܬܼܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘ̈ܢܵـܬ݂ܵܐ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܩܠܵـ̈ـܬ݂ܵܐ، ܛܸܦܪܵܐ ܛܸܦܪ̈ܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵـܬ݂ܵܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܝ̈ـܢܵـܬ݂ܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵـܬ݂ܵܐ، ܨܸܒܥܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܝܲܡܵܐ ܝܲܡܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 5. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܬܲܪܬܹܝ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـܬܹ̈ܐ، ܣܥܵܪܬܵܐ ܣܥܵܪܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܓܸܪ̈ܒܹܐ، ܚܸܛܝܼܬܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 6. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܪܟܵܐ ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ، ܒܸܙܵܐ ܒܸܙܵܙܹ̈ܐ، ܦܲܠܓܵܐ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ، ܦܘܿܩܵܐ ܦܘܿܩܵܩܹ̈ܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܛܸܦܵܐ ܛܸܦܵܦܹ̈ܐ، ܒܸܙܥܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ… ܘܫܪ.
 7. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ، ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ .. ܘܫܪ.
 8. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܣܟܹܝܡܲܝܗܝ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܝܼܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܦܘܿܕܹ̈ܐ، ܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܓ̰ܘܿܪܹ̈ܐ، ܙܘܵܕܹ̈ܐ، ܬܵܘܠܹ̈ܐ، ܚܲܝܹ̈ܐ، ܕܸܚܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 9. ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܕܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܲܗܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܕܸܚܢܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܡܸܫܚܵܐ، ܛܝܼܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 10. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܵܘ ܪܒܼܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܬܵܘܣܲܦܬܼܵܐ (ܢܝܵـܬ݂ܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܩܘܼ ܫܲܠܩ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܵܛܘܼ ܩܵܛ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܹ̈ܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵـ̈ـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ

ܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܓܵܘ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܢ ܒܪܵܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹ̈ܐ. ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹ̈ܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ. ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ، ܒܲܪܩܝܵܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪ، ܡܵܪܵܐ ܝܲܢ ܡܵܪܵܬ݂ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ.
 2. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܹܝܬܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ، ܒܹܝܬܝܲܠܕܵܐ ܒܹܝܬܝܲܠܕܹܐ، ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ ܒܹܝܬܓܵܘܣܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܸܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܠܵܚܘܼܡܬܵܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܒܹܝܬ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܵܬܲـܝ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܵܬܲܝܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܨܵܘܒܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܨܵܘܒܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ: ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ ܚܘܵܪܟܵܘܣܹ̈ܐ، ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܹ̈ܐ، ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܩܘܼܡܝܵـܬܵܐ، ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܠܡܲܕܘܿܥܹܐ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܬܲܪܬܹܝ ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹ̈ܐ، ܬܠܵܬ݇ ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹ̈ܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܵܠܹܢܘܼܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܵܐ[1] ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܹ̈ܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ[2] ܓܪܸܡܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ ܚܡܲܪܒܲܪ̈ܝܼـܹܐ، ܓܪܸܡܚܲܨܵܐ[3] ܓܪܸܡܚܵܨܹ̈ܐ، ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ[4] ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂̈ـܹܐ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܟܬܝܼܒ݂̈ـܹܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ، ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ: ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ، ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ـܹܐ ܫܢܝܼܙܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ:

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

[1] ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

[2] ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ، ܥܵܐܓ̰

[3] ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

[4] ܒܥܸܠܕܒܵܒ݂ܵܐ: ܕܸܫ̃ܡܸܢ


 • -

ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

 ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹܐ ܡܵܨܲܚ ܦܵܪܫܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

 1. ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܢܸܩܒ݂ܵܐ

ܒܝܲܕ ܬܵܘܣܲܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܫܸܡܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܠܟܵܐ ـ ܡܲܠܟܬܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ـ ܚܲܒ݂ܪܬܵܐ، ܚܵـܠܵܐ ـ ܚܵܠܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ـ ܥܲܡܬܵܐ، ܢܵܘܸܓܵܐ ـ ܢܵܘܸܓܬܵܐ، ܒܲܪܸܚܡܵܝܵܐ ـ ܒܲܪܸܚܡܵܝܬܵܐ، ܐܸܕܼܡܵܐ ـ ܐܸܕܲܡܬܵܐ، ܣܘܼܣܵܐ ـ ܣܘܼܣܬܵܐ، ܬܵܘܪܵܐ ـ ܬܵܘܪܬܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ ـ ܟܲܠܒܬܵܐ، ܚܡܵܪܵܐ ـ ܚܡܵܪܬܵܐ.. ܘܫܲܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܘܚܵـܬ݂ܵܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܘܒܪܵܬܵܐ، ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ، ܚܸܬܢܵܐ ܘܟܲܠܬܵܐ، ܕܝܼܟܵܐ ܘܟܬܵܝܬܵܐ، ܥܸܙܵܐ ܘܢܹܪܝܼܵܐ، ܒܲܪܥܵܢܵܐ ܘܘܲܥܢܵܐ.. ܘܫܪ.

3. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

 ܬܲܥܠܵܐ، ܕܸܕܒܼܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܐܲܪܝܵܐ، ܚܘܼܘܵܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ، ܐܲܝܠܵܐ، ܢܸܫܪܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܩܲܪܵܝܵܐ، ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܩܲܩܘܵܢܵܐ، ܕܸܒܘܿܪܵܐ، ܨܸܦܪܵܐ، ܦܝܼܠܵܐ، ܓܘܼܡܠܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ:

ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܦܸܩܵܐ، ܝܵܘܢܵܐ، ܣܢܘܿܢܝܼـܬܼܵܐ، ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ، ܕܸܒܵܐ،، ܒܘܼܡܵܐ، ܙܲܪܩܛܵܐ، ܬܵܘܠܥܵܐ.. ܘܫܪ.

4. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ.

ܐ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܟܹܐܦܵܐ، ܓܕܼܝܼܠܵܐ، ܬܲܠܓܵܐ، ܟܲܪܡܵܐ، ܒܲܝܬܼܵܐ، ܟܬܼܵܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܦܸܩܚܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ..ܘܫܲܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܫܸܫܸܠܬܵܐ، ܚܡܵܛܵܐ، ܓܸܪܒܼܝܼـܬܼܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܩܸܢܸܫܬܵܐ، ܥܸܙܲܩܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܚܲܩܠܵܐ، ܟܲܪ݇ܣܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܒܲܪܕܼܵܐ.. ܘܫܪ.

5. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܒܚܲܪܵܝܬܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܵܘ ܥܸܩܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܒܝܼܫܬܵܐ، ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ، ܚܘܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܟܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܨܲܝܵܪܘܼܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܚܕܵܐ ܬܵܘ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܥܸܩܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܚܘܼܒܵܐ، ܕܘܼܪܵܫܵܐ، ܩܸܛܠܵܐ، ܦܸܨܠܵܐ، ܫܪܵܪܵܐ، ܒܘܼܩܵܪܵܐ.. ܘܫܪ.

6. ܓܸܢܣܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܒܓܕ ܗܘܙ ܚܛܝ ܟܠܡܢ ܣܥܦܨ ܩܪܫܬ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܟܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܼ̈ܵܐ ܡܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܓܵܙܲܪܝܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܥܝܼܪܵܩ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܲܠܩܘܿܫ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܝܵܐ ܩܸܦܪܘܼܣ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܓ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܙܵܘܓܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܥܲܝܢܵܐ ܢܵܬܼܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܥܸܛܡܵܐ ܩܘܼܪܨܘܼܠܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܢܝܼܙܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹ̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܪܵܥܢܵܐ ܦܲܟܵܐ (ܠܵܘܘܿܣܵܐ، ܠܵܥܘܿܣܵܐ).. ܘܫܪ.

ܕ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܪܚܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܥܵܐ  ܝܼܠܲܝܗܝ ܕܸܟܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܕܸܩܠܵܬ ܦܪܵܬ ܐܵܡܵܙܘܿܢ ܐܲܪܵܪܵܬ ܓܵܪܵܐ. ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܟܵܢܘܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܛ ܐܵܕܵܪ ܢܝܼܣܵܢ ܐ݇ܝܵܪ ܚܙܝܼܪܵܢ ܬܲܡܘܼ ܛܲܒܵܚ (ܐܵܒ) ܐܝܼܠܘܼܠ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܟܵܢܘܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ. ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ: ܚܲܕ݇ܫܲܒܵܐ ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܬܠܵܬ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܐܲܪܒܲܥܒ݂ܫܲܒܵܐ ܚܲܡܫܸܒ݂ܫܲܒܵܐ. ܫܢܝܼܙܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܘܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ.

ܗ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܠܲܦ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܹܒܹܝܠ ܫܲܠܩܘܼ ܦܵܬܠܘܼ ܩܵܛܘܼ ܓܸܪܕܘܼ ܒܸܠܟ̰ܘܼ.. ܘܫܪ.

7. ܫܸܡܵܢܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܒܓܸܢܣܵܐ

ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܗ̇ܘ ܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܓܘܼܡܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܢܘܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܬܵܘܠܥܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܬܵܘܠܥܵܐ. ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܲܚ ܐܵܡܪܲܚ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܓܲܪܒܝܵܐ ܬܲܝܡܢܵܐ ܫܸܡܫܵܐ.. ܘܫܪ.