Author Archives: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

  • -

En Sång Till Friheten

En Sång Till Friheten

 Sabri Isho

Du är den vackraste jag vet

Du är den dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågarna

Som sparvarna

Som blommorna på jorden

Du är min tro, mitt hopp och min kärlek

Du är mitt blod ,och mina lungor, mina ögon

Mina axlar. mina händer och min glädje

Friheten är ditt vackra namn

Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din syster

Freden är din broder

Kampen är din fader

Framtiden är i dina händer

 

ܥܘܢܝܬܐ ܠܚܐܪܘܬܐ

 

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 

ܐܢܬܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܐ ܕܝܵܕܥ ܐ̄ܢܐ

ܐܢܬܝ ܜܝܡ ܡܕܹܡ ܒܲܒܪܝܼܬܼܐ

ܐܢܬܝ ܐܝܟܼ ܟܘܟܼܒܼܐ

ܐܝܟܼ ܪܝܚ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܓܠ̈ܐ

ܐܝܟ ܨܦܪ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܗܒܒ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܐܢܬܝ ܟܘܟܼܒܼܐ ܡܗܲܕܝܢܐ ܘܪܵܚܡܝܼ

ܐܢܬܝ ܗܝܡܢܘܬܼܝ ܘܣܒܼܪܝ ܘܚܘܒܝܼ

ܐܢܬܝ ܕܡܝ ، ܘܪ̈ܐܬܼܝ ܘܥܝܢ̈ܝ ܘܟܬܼܦܝ

ܐܝܕ̈ܝ ܘܦܨܝܚܘܬܼܝ

ܚܐܪܘܬܼܐ ܫܡܟܼܝ ܫܲܦܝܪܐ

ܚܒܼܪܘܬܼܐ ܐܡܟܼܝ ܝܲܩܝܪܬܐ

ܟܐܢܘܬܼܐ ܚܵܬܟܼܝ

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܟܼܝ

ܐܓܼܘܢܐ ܒܵܒܟܼܝ

ܕܥܬܼܝܕܼܘܬܼܐ ܒܝܬܼ ܐܝܕܝ̈ܟܝ

 

انشودة  إلى الحرية

 

صبري يعقوب إيشو

 

أنت أجمل ما عرفت

أنت أثمن ما في الوجود

أنت كالنجمة , كالرياح , كالأمواج , كالعصافير

كالأزهار على الأرض

أنت نجمة الهدى وصديقتي

أنت إيماني , أملي وحبي

أنت دمي , رئتاي , عيناي وكتفي

أنت يداي وفرحي

ألحرية إسمك الجميل

ألصداقة أمك الوقورة

ألعدالة أختك

ألسلام أخوك

ألنضال أبوك

ألمستقبل بين يديك


  • -

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܘܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܓܼܘܓܼ ܘܡܓܼܘܓܼ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ

قصيدة الملفان السرياني مار أفرام عن النهاية والختام والمحاكمة والعقاب وعن بني آجوج وماجوج والمسيح الدجال

                        ܡܥܒܪܢܘܬܐ: ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ

                             ترجمة       : صبري يعقوب إيشو

ܒܪܘܢܐ ܕܨܠܹܐ ܠܗ ܒܜܝܒــــــــــܘܬܗ   ألأبن الذي نزل بنعمتـــــــــــــــه

ܘܗܘܹܐܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܨܒܼܝܢـــــــــــــــܗ   وصار إنساناً بإرادتـــــــــــــــــه

ܘܜܥܡܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܡܚܒــــــــܬܗ   وذاق الموت برغبتـــــــــــــــــه

ܥܠ ܨܠܝܒܼܐ ܕܩܝܣܐ ܒܓܓܼܘܠـــــــܬܐ  على الصليب الخشبي في الجلجلة

ܐܠܗܐ ܝܵܗܒܼܠܝ ܡܨܝܬܐ ܕܡܠܠـــــــܢ   ألله منحني القدرة لأتحـــــــــــدث

ܥܠ ܙܘܥ̈ܐ ܕܒܬ ܗܘܝܢ ܒܒܪܝــــــܬܐ   عن الثورات التي ستحصل للكون

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܕ ܢܦܠܝܢ ܥܠ ܐ̄ܚــــــܕܕ̈ܐ     والناس ستحارب بعضها بعضاً

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܡܚܪ̈ܒܼܝܢ ܚܕ̄ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ والشعوب  تخرب على بعضـــــها

ܪܫܝܥܘܬܐ ܒܙܝܕܐ ܒܓܘ ܬܒܼܝـــــــــܠ  ستكثر الرذيلة في العالـــــــــــــــم

ܘܐܦ ܥܘܠܐ ܒܣܓܼܐ ܒܒܪܝـــــــــــــܬܐ كما ستكثر فيه الآثـــــــــــــــــــــام

ܒܕ ܡܝܬܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܙܕܝܩ̈ــــــــــــــــܐ  سيموت ملوك صديقـــــــــــــــون

ܘܒܩܝܡܝܢ ܒܫܘܦܝܗܝ ܪ̈ܫܝܥـــــــــــــܐ ويحل محلهم الآثمــــــــــــــــــون

ܒܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــــܘܬܐ   حينئذ تنهض العدالـــــــــــــــــــة

ܒܡܬܒܼܐ ܠܒܢܝܢܫܐ ܒܡܣــــــــــــــܬܐ   وتدين الأنسان بالميـــــــــــــزان

ܓܢ̄ܒܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܒܩـــــــــــــــــــــــܪܡ   حيث سيترجح طرف الأثـــــــم

ܘܗܿܘ ܕܡܓܘܒܝ̈ܐ ܒܚܣــــــــــــــــــــܪ   ويخسر طرف المختاريــــــــــن

ܒܗܿܝ ܓܗܐ ܒܢܦܩܝܢ ܪ̈ܘܚــــــــــــــܬܐ   عندئذ ستهب الريــــــــــــــــــاح

ܒܡܚܪܒܼܝܢ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡـــــــــــܪܬܐ   وستخرب مناحي المعمــــــــورة

ܒܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܗܿܘ ܟܬܝܒܼــــــــــܐ    ويكتمل ما هو مكتـــــــــــــــوب

ܒܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܒܦܪܣ ܒـــــــــܐܬܪ̈ܘܬܐ  حيث الموت ينتشر في البلـــــدان

ܒܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܐ ܟܦܢـــــــــــــــــܘܬܐ   وستقع المجاعة في العالـــــــــــم

ܘܙܘܥ̈ܐ ܘܒܘܠܒܠ̈ܐ ܩܫܝ̈ـــــــــــــــــܐ وتحصل ثورات وأضطرابات قوية

ܘܥܦܪܐ ܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡ̈ـــــــــــــــــــܐ  والتراب سيستقي بالـــــــــــــــــدم

ܘܒܦܐܫ ܠܜܝܫܐ ܒܡܘܡـــــــــــــــܐ   والعالم سيتلطخ بالآثــــــــــــــــام

ܒܕ ܚܪ̈ܒܼܝـــــــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   وأوطان ستخـــــــــــــــــــــــرب

ܘܒܨܠܝܢ ܠܬܚܬ ܒܫܝـــــــــــــــܘܠ   ومناطق كاملة تنزل إلى الهاويـة

ܘܥܡܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܥܡــــــــــــــــܐ   وشعب يقوم على شعــــــــــــــب

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܠ ܚــــــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ومملكة على مملكــــــــــــــــــــة

ܘܡܫܠܜܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥـــــܐ   والخطيئة تسيطر على العالــــــم

ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܕܦܝܢ ܥܠ ܩܕܝܫ̈ــــــــܐ   والكفرة يظطهدون القديسيــــــــن

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܟܦܪܝ ܒܓܠܝـــــــــــــܘܬܐ   والناس تكفر علانيـــــــــــــــــــة

ܘܒܥܬܪܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܝــــــــــــܘܬܐ   وسيغتني الجانب اليســــــــــاري

ܘܒܕ ܫܡܜ ܫܡܐ ܕܟܼܐܢ̈ــــــــــــــــܐ   وتتحطم قوانين العدالـــــــــــــــة

ܒܝܕ ܒܢ̈ܝ ܚܜܝـــــــــــــــــــــــــܬܐ   بأصحاب الذنوب والخطيئـــــــة

ܘܡܜܠ ܐܗܐ ܚܒܝܒܼ̈ــــــــــــــــــــܝ   ومن أجل هذا أحبائـــــــــــــــــي

ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝـــــــــــــــــــــــܐ   إقترب اليوم الأخيــــــــــــــــــــر

ܘܗܐ ܒܚܙܚ ܠــــــــــــــــــــܐܬܘ̈ܬܐ   وسنرى ما كتب لنا من الكــــلام

ܐܝ̄ܟܼ ܕܟܬܝܒܼܝܢ ܠܗ ܠܢ ܡܫܝܚــــــܐ   كما كتبه لنا السيد المسيـــــــــــح

ܘܚܕ̄ ܡܠܟܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܐ̄ܚܪ̄ܢــــــܐ   حيث ملك يقوم على ملـــــــــــك

ܘܒܥܠܡܐ ܒܝܪܒܼ ܐܘܠܨܢـــــــــــــــܐ   وسينتشر الضيق في العالــــــــم

ܥܡܡ̈ܐ ܒܩܫܕܪܝܢ ܒܚـــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ألشعوب تصطدم ببعضهــــــــــا

ܘܒܝܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܒܒܪܐ ܦܠܫــــــــܐ   والحروب تقوم بين القــــــــوات

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܒܡܨܪ̈ܝـــــــــــܢ   كنهر النيل في مصـــــــــــــــــر

ܕܐ̄ܣܠܩܐ ܣܠܩ ܒܐܪܥــــــــــــــــــܐ   الذي صعوداً يصعد في جريانــه

ܒܬ ܡܜܝܒܝــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   ستتهيأ الــــــــــــــــــــــــــــدول

ܩܐ ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝــــــــــܐ   لضرب بلاد الرومــــــــــــــــان

ܥܡܡ̈ܐ ܡܟܬܫܝܢ ܥܡ ܥܡܡ̈ــــــــܐ   وشعوب تصارع شعوبـــــــــــاً

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܡ ܡܠܟـــــــــــــܘ̈ܬܐ    وممالك مع ممالك أخـــــــــرى

ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܫܢܝــــــــــــܢ   ويتنقلون من مكان لآخـــــــــــر

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܡܝܜ̈ܐ ܥܪ̈ܝܩـــــــــــــــܐ   ألرومان ينكسرون مهزوميــن

ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܫܠܜܢــــــــــــــــــــܝ    والآثوريون يسيطــــــــــــرون

ܥܠ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝـــــــــــــܐ    على تلك بلاد الرومــــــــــــان

ܒܬ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܝܠܘܕ̈ܝــــــــــــܗܝ    ويستعبدون أبنائهـــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܡܨܥܪ̈ܝܢ ܐܦ ܠܢܫ̈ܝـــــــــــܗܝ    ويسبون نساءهــــــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܙܪ̈ܥܝܢ ܘܐܦ ܒܕ ܚܨܕ̈ܝـــــــــܢ    كما سيزرعون وسيحصــدون

ܘܒܡܗܘܝܢ ܝܠܘܕ̈ܐ ܒܐܪܥـــــــــــــܐ    ويقيمون ثماراً فــــــي الأرض

ܒܩܢܝܢ ܥܘܬܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ـــــــــــــــــܐܐ    ويحصلون على المجد والغنى

ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܡܬܒܼܝـــــــــــــܢ      ويضعوا الكنوز في الأرض

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝــــــــــܢ   ولكن كالنيل نهر مصــــــــــــر

ܠܒܬ̄ܪܐ ܒܕܵܥܪ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܕܣܵܠــــܩ   إلى الخلف ينزل كلما صعـــــد

ܒܕܵܥܪ ܒܨܵܠܐ ܐܬܘܪܝـــــــــــــــــــܐ    هكذا يعود الآثــــــــــــــــوري

ܡܢ ܬܡܐ ܠـــــــــــــــــــــــܐܬܪܗ   من هناك إلى وطنـــــــــــــــــه

ܘܒܕ ܡܜܝܒܝܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܗܘܡܝــــــــܐ   وسيعود أولئك الرومــــــــــــان

ܠܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܐܒܼܗܝــــــــــــــܗܘܢ    إلى بلد آبائهــــــــــــــــــــــــــم

ܟܡܐ ܕܣܓܼܐ ܪܘܫܥܐ ܒܥܠܡــــــــܐ    كلما زاد الأثم في العالـــــــــــــم

ܘܐܪܥܐ ܡܫܚܬܢܐ ܒܙܢܝــــــــــܘܬܐ    والأرض توسخت بالزنــــــــــــا

ܣܠܩܐ ܓܥܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܠܫܡܝـــــܐ    تصعد الصراخات إلى السمـــــاء

ܩܪܝܬܐ ܕܜܠܝܡ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ــــــــــــܐ    صراخات المظلومين والمساكين

ܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــܘܬܐ    عندها تقوم العدالــــــــــــــــــــة

ܒܫܝܦܐܠܗܘܢ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    وتمسحهم من الوجــــــــــــــــود

ܘܩܠܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒــــــــــــــــــــܩܪܐ    وسينطق القديسون مناديـــــــــن

ܘܠܫܡܝܐ ܒܣܠܩܐ ܩܪܝــــــــــــــܬܐ    وصراخاتهم تصعد في العلـــــى

ܘܥܡܐ ܒܢܦܩ ܡܢ ܒܪܝـــــــــــــــܐ    والناس تخرج من البريـــــــــــة

ܒܢ̈ܝ ܗܓ̮ܪ ܐܡܬܗܿ ܕܣــــــــــــــܪܐ     أبناء هاجر خادمة ســــــــــــرة

ܟܕ ܒܢܜܪܐ ܩܝܡܐ ܕܐܒܼــــــــــܪܗܡ     حيث تحافظ على عهد إبراهيـم

ܓܒܼܪܐ ܕܣܪܐ ܘܐܦ ܕܗܓ̮ـــــــــــــܪ      زوج سرة وهاجـــــــــــــــــــر

ܐܝܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡـــــــــــܐ      وهناك خوف من أن يأتي بأسم

ܕܒܪܘܢܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܕܒܪ ܐܒܼܕܢـــــــܐ      إبن رسول التهلكــــــــــــــــــة

ܘܚܕ̄ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝــــــــــܐ      وكائن ينزل من السمـــــــــــاء

ܕܡܪܢ ܐ̄ܡܪܗ ܒܣܒܼــــــــــــــــܪܬܗ     الذي عنه قال الرب في بشارتـه

ܐܝ̄ܟܼ ܨܡܚܐ ܒܝܠ ܟܘܟܼܒܼ̈ܐ ܒܗܪ̈ܢـــܐ     كشعاع ينير بين الكواكـــــــــب

ܒܙܪܩܐ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦــــــــــــــܗ     ويشرق نور شخصـــــــــــــــه

ܪ̈ܓܕܝ ܡܠܟ̈ܐ ܘܙܕܥܝــــــــــــــــــܢ     أمامه ترتجف الملوك وتخافــه

ܒܢܦܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܝـــــــــــــــــــܗܝ     وتفقد قوتهــــــــــــــــــــــــــــا

ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܕ ܙܕܥـــــــــــــــܝ     وترتهب شعــــــــوب الأرض

ܐܝܡܢ ܕܚܙܝ ܚܕܐ ܐܬܐ ܒܫܡܝـــــܐ      عندما ترى الرمز السمـــاوي

ܡܜܝܒܼܝ ܘܐܬܝ ܥܡ ܚـــــــــــܕܕ̈ܐ      تتهيأ وتأتي سويــــــــــــــــــة

ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ــܐ      كل الشعوب وكل الألسنــــــة

ܘܬܡܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܟܘܬܫـــــــــــــــܐ     وهناك يدخلون في صراعات 

ܘܕܡܐ ܒܦܐܫ ܒܝܙܐ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    ويراق الدم علــــــــى الأرض

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܚܜܝـــــــــــــܬܐ   والشعوب تذنــــــــــــــــــــــب

ܘܥܡܐ ܜܠܝܡܐ ܘܫܒܝܐ ܒܕ ܢــــــܨܚ   والشعب المظلوم سينتصـــــــر

ܘܫܒܝ̈ܐ ܡܒܪܒܙܝ ܒܐܪܥـــــــــــــــــܐ    والسبايا ينتشــرون في الأرض

ܒܡܫܜܚ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫ ܜـــــــــــܘܪ̈ܐ    وفي السهول وعلى قمم الجبال

ܘܦܝܫܝ ܫܒܝ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܘܫܒܼــــــــــــــܪ̈ܐ    وتسبى النساء والأطفــــــــــال

ܘܣܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܓܒܼــــــــــــܪ̈ܐ    والشيوخ والشباب والرجـــــال

ܫܘܦܪܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ ܒܕ ܚــــــــــــــــܪܒܼ    جمال الرجال يفســــــــــــــــــد

ܘܢܫ̈ܐ ܫܘܦܪܝܗܝ ܡܫܚܠـــــــــــــــܦ    وحسن النســـــــــــــــــاء يتغير

ܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ــــــــــــــــܐ     بالرماح والنشاب القويـــــــــة

ܓܒܼܪ̈ܐ ܣܒܼ̈ܐ ܒܦܝܫܝ ܚܪ̈ܝـــــــــــــܙܐ     تضرب أجساد الرجـــــــــــال

ܒܦܪܫܝ ܒܪܘܢܐ ܡܢ ܒܒــــــــــــــــܗ     يفصلون الأبن  من أبيـــــــــه

ܘܠܒܪܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܝܡـــــــــــــــܗܿ     والبنت من أمهـــــــــــــــــــــا

ܒܦܪܫܝ ܐܚܘܢܐ ܡܢ ܐܚܘܢــــــــــــܗ     يفرقون الأخ من أخيــــــــــــه

ܘܠܚܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚـــــــــــــــــܬܗ     والأخت من أختهـــــــــــــــــا

ܒܩܜܠܝ ܠܚܬܢܐ ܒܫܘܝــــــــــــــܬܗ     يقتلون العريس في مضجعــه

ܘܡܦܠܜܝ ܠܟܠܘ ܡܢ ܓܢܘܢــــــــܗܿ   ويخرجون العروس من فراشها

ܒܓܪ̈ܫܝܢ ܠܐܢ̄ܬܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܓܒܼـܪܗܿ     يسحبون المرأة من زوجهـــــا

ܘܒܢܟܼܪ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܥܪܒــــــــــܐ     وينحرونها كالخــــــــــــروف

ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܝܡܗ ܡܪܦܝܠܗ     والجنين يطرح من بطن أمـــه

ܘܒܜܠܡܝ ܠܝܡܐ ܒܓܘ ܫܒܼܝـــــܬܗܿ      ويظلمون الأم في السبــــــــي

ܝܠܘܕܐ ܒܩܪܐ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥـــــــــܐ     والطفل ينادي من على الأرض

ܝܡܐ ܒܫܡܥܐ ܐܠܐ ܡܘܕܝ ܥܒܼـــــܕܐ     ألأم تسمع , لكن ماذا تفعـــــــل

ܦܐܫ ܕܝܫܐ ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܝܣـــــــــــــــܬܐ    وسيداس كما يداس الفـــــــرش

ܒܝܕ ܪ̈ܟܼܫܐ ܘܓܘܡܠ̈ܐ ܘܚܝــــــــܘ̈ܬܐ     بالدواب والجمال والحيوانات

ܒܩܪܝܐ ܠܗ ܘܠܐ ܝܗܒܼܝܢ ܠܗ ܠـــܗܿ    يناديها ولا يعطونه لهـــــــــــا

ܘܦܐܫ ܡܪܘܦܝܐ ܒܒܪܝــــــــــــــــــܐ    ويترك في البريـــــــــــــــــــة

ܒܦܪ̈ܫܝܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܝܡــــــــــــــܐ    يفصلون البنين عن أمهاتهــــــم

ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢ ܦܓܼــــــــܪܐ    كفصل الروح من الجســــــــــد

ܒܚܙܝܐܠܗܘܢ ܘܐܢ̈ܝ ܦܪܫـــــــــــــܐ    والأم ترى فصل أبنائهــــــــــــا

ܡܢ ܚܦܩܗܿ ܚܒܝܒܼ̈ـــــــــــــــــــــܗܿ    من أحضانهــــــــــــــــــــــــــــا

ܬܪܝ ܒܢܘܢܗܿ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡــــــܪ̈ܘܬܐ   إبنين لها لأثنين من الأسيــــــــاد

ܘܗܿܝ ܒܝܬܗܿ ܩܐ ܚܕ̄ ܡܪܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢـــــܐ   وهي بذاتها لسيد آخـــــــــــــــــر

ܒܦܝܫܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡܢ ܝܠــــــــــــܕ̄ܗܿ    تفصل من أولادهـــــــــــــــــــا

ܕܦܝܫܝ ܥܒܼܕ̈ܐ ܠܫܒܝ̈ــــــــــــــــــܐ    ليصبحوا عبيداً لمسبييهــــــــــم

ܩܪܝܢ ܝܠܕ̈̄ܗܿ ܒܡܚܢܝـــــــــــــــــܬܐ     أولادها ينادون بأشتيــــــــــاق 

ܘܥܝܢܝ̈ܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ــــــــــــــــܐ     وعيونهم تذرف الدمــــــــــوع

ܘܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܥܠ ܚܒܝܒܼـــــــــܗܿ     وترد على أحبائهــــــــــــــــــا

ܘܚܠܒܼܐ ܬܦܚܐ ܡܢ ܚܕܝ̈ـــــــــــܗܿ      وصدرها يسكب حليبـــــــــــا

ܙܘܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܒܝܒܼـــــــــــــــܝ      إذهبو بسلام أحبائــــــــــــــي

ܘܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܠܒـــــــــــܐ       والله يمنحكم الشجاعــــــــــة

ܘܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܣܘܠܝܐ ܠܝܘܣــܦ     ذاك الذي منح الصبر ليوسف

ܒܥܒܼܕܘܬܗ ܒܢܟܼܪܝـــــــــــــــــܘܬܐ      في عبوديته في الغربـــــــــة

ܗܿܘ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܣܘܠܝܐ ܝܠــــܕ̈̄ܝ      هو يمنحكم الصبر أبنائـــــــي

ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܘܬܘܢ ܒܝـܗܿ      في الأسر الذي تدخلون فيــــه

ܙܠ  ܒܫܠܡܐ ܝܐ ܒــــــــــــــܪܬܝ      إذهبي بسلام يا إبنتــــــــــــي

ܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܟܼܝ ܠܒܼܝܒܼـــــــــܘܬܐ       ألله يمنحك الشجاعـــــــــــــة

ܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܠܘܐܬܐ ܠܣــــــܪܐ      ذاك الذي منح الشجاعة لسرة

ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܼܝܡܠܟ ܓܕܪܝـــــــــــܐ       التي هي من عائلة أويملــــك

ܗܿܘ ܡܠܘܐ ܠܦܪܨܘܦܟܼــــــــــــــܝ       يمنح شخصك الشجاعــــــــة

ܗܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡــــــــــــــــــܐ       إلى يوم القيامــــــــــــــــــــة

ܒܪܘܢܐ ܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܐܒܼ̈ــــــــــܗܗ       ألأبن ينظر بوالديــــــــــــــه  

ܕܦܫܠܘܢ ܡܙܘܒܢ̈ܐ ܠܥܒܼــــــܕܘܬܐ        اللذان بيعا للعبوديــــــــــــة

ܘܬܪܘܝܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ـــــــــــــــܐ        وهما يذرفان الدمــــــــــوع

ܚܕ̄ ܠܕܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܠܗܝܩـــــܘܬܐ      ألواحد للآخر بالشوق والحنين


  • -

  • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


  • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


  • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..

 


  • -

  • -

Recent Post

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ