Min Födelsedag Glädjen

  • -

Min Födelsedag Glädjen

April är glädjen av assyrisk födelsedag

I denna dag sprider det barbariska hatet

För att stoppa min lycka

För att stoppa min glädje

För att förgifta min luft

För att döda mina förhoppningar

För att döda min andas frihet.

 

I varje hörn av mitt land

Hatet för den mänskliga andan

Släpps över den gröna marken

Lagstadgade terrorister

Sprider döden

Frihetens hatare i handen svärden

I gudens namn slaktar mänskliga andan.

 

April min skapelse

Min existens full­komlighet

Min mänskliga civilisation

I din festival stannade tiden

Solen föll

Månen föll

Godhet och sanningen

Har inget rum

Ondskan segrade

Döden spred över slätten

På berget topparna

I varje by

I varje hem

till alla som har korsets tecken.

 

Här i min lilla by

Där i varje trakt av våren

Hövdingens vilda hundar

Blodets törstiga barbarer

River min kropp på min födelsedag

Kör de gamla och sjuka till floden

Tar spädbarn från mammornas bröst

 

Godheten dör på varje hörn av mitt land

Alla som delade min sorg och glädje

Vilda vargar morgonen och kväll

Svärd river spädbarn

Min mänskliga framtid

Fältet brännas ner

Min försörjning

mitt levande bröd

lämnar mig naken

under nattens petition

under solens petition

Ingen taket att sova under

I gudens namn dör mänskligheten.